กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับว่าที่เอกอัครราชทูตภูฏาน และว่าที่เอกอัครราชทูตเวียดนาม

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Tshering Gyaltshen ว่าที่เอกอัครราชทูตภูฏาน และนาย Nguyen Van Thao ว่าที่เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำเบลเยียม ตามลำดับ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตทั้งสองท่านเดินทางมารับหน้าที่ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน รวมถึงประเด็นความสัมพันธ์กับเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Andries Gryffroy ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเบลเยียม-ไทย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Andries Gryffroy ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเบลเยียม-ไทย (พรรค Nieuw-Vlaamse Alliantie – N-VA) และรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย–เบลเยียม ซึ่งมีความใกล้ชิดอยู่แล้ว รวมถึงในระดับรัฐสภาของทั้งสองฝ่าย และมิติด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับประธานบริษัทซีพีเอฟยุโรปและทีมงานระหว่างรับประธานอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นาย De-Yi Shih ประธานบริษัทซีพีเอฟยุโรป และทีมงาน ประกอบด้วยนาย Di-Ting Shih กรรมการผู้จัดการ นายสุวพัทธ์ อัครศวะเมฆ ผู้ช่วยรองประธาน และนางสาวสุชาดา จักรกรด ผู้บริหารการเงิน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับประธานร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ และเชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนายคาร์ล สเต็ปเป้ ประธานร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ และเชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ณ สถานเอกอัครราชทูต เพื่อหารือเกี่ยวกับการโอกาสการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงแนวทางการส่งเสริมอาหารไทยในเบลเยียม และลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับกลุ่มผู้แทนชุมชนไทยในเบลเยียม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับกลุ่มผู้แทนชุมชนไทยในเบลเยียม โดยมีนางจันทนา ศีลศร ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่กงสุล และนายพชร พอนอ่วม ที่ปรึกษา เข้าร่วม เอกอัครราชทูตฯ   ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชุมชนไทย รวมถึงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในเบลเยียม ตลอดจนได้ให้คำปรึกษาข้อมูลด้านกงสุลด้วย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับคณะผู้แทนความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (DASE)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับคณะผู้แทนความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and […]
ไทย