กิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่ม พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประกอบพิธีฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานเสวนาซีรีย์ Thai Trade Talks ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวเปิดงานเสวนาซีรีย์ Thai Trade Talks ครั้งที่ 1 ที่ Press Club Brussels Europe งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 90 คน (รวมผู้ที่อยู่ในสถานที่จัดงานและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์) ในโอกาสดังกล่าว […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ และชุมชนชาวไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก เข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกัน 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เชี่ยวชาญจาก Bio Base Europe Pilot Plant (BBEU)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Matthias Hartmann และนางสาว Margaux Lambrecht วิศวกรด้านกระบวนการผลิตจาก Bio Base Europe Pilot Plant (BBEU) ซึ่งมีกำหนดเดินทางและพำนักที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ปรึกษาในโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านไบโอรีไฟเนอรี ระหว่าง […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ที่วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู โดยมีเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย พร้อมด้วยชุมชนไทยในเบลเยียมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์และทีมประเทศไทยพบปะกับผู้ประกอบการอาหารไทยในเบลเยียม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์และทีมประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการหารือระหว่างอาหารกลางวัน กับกลุ่มตัวแทนร้านอาหารไทย ผู้นำเข้าสินค้าไทย และผู้ผลิตสินค้าไทยในเบลเยียมเพื่อประเมินผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจไทยในเบลเยียม รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไทย