กิจกรรม

เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญจาก Mr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (WCO) เพื่อเข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านศุลกากรระหว่าง WCO และประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. ฯพณฯ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วย นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญจาก Mr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก […]

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย John Cornet d’ Elzius อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย John Cornet d’ Elzius อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่นาย Cornet d’ Elzius เข้ารับตำแหน่งใหม่ดังกล่าว รวมทั้งเพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ภายใต้บริบทของความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ซึ่งมีมานานกว่า 150 ปี

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสดังกล่าว ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ และชุมชนชาวไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก เข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน และภายหลังพิธีฯ […]

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับนาย Jean Ries ผอ. ด้านกิจการภาครัฐในภาคพื้นยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิกของบริษัท Guardian Glass

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนาย Jean Ries ผู้อำนวยการด้านกิจการภาครัฐในภาคพื้นยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิกของบริษัท Guardian Glass (บริษัทผู้ผลิตกระจกชั้นนำของโลก ซึ่งมีสาขาอยู่ในลักเซมเบิร์กเพื่อดูแลธุรกิจในยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งรวมถึงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทในประเทศไทย) เกี่ยวกับบรรยากาศของธุรกิจภายหลังการเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19  

สถานเอกอัครราชทูตฯ เชิญที่ปรึกษาพิเศษด้านต่างประเทศ EEC เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ของ Think Tank “Friends of Europe”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูต และปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษด้านต่างประเทศ EEC ร่วมงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “High-Quality Connectivity for a Post COVID-19 World” ของสถาบัน Friends of Europe ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ โดยในการเสวนา นายสีหศักดิ์ฯ ได้อธิบายถึงศักยภาพของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก […]

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กจำนวน 9 รูปมาร่วมพิธี
ไทย