กิจกรรม

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงงานด้านวิชาการที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เสด็จทรงงานด้านวิชาการที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์ ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยเกนต์ โดยได้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกนต์ในภาพรวม คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ จาก ศ.ดร. Guido Van Huylenbroeck ผู้อำนวยการด้านการต่างประเทศ (เทียบเท่ารองอธิการบดี) ศ.ดร. Frank Gasthuys […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองเกนต์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Daniel Termont นายกเทศมนตรีเมืองเกนต์ ที่ที่ว่าการเมืองเกนต์ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างไทย-เบลเยียม โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ 150 ปีการลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าไทย-เบลเยียม และการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยกับเมืองเกนต์

ภาพงานเทศกาลไทย Essence of Thailand ครั้งที่ 12

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานเทศกาลไทย Essence of Thailand ครั้งที่ 12 ณ Place du Mon (Stockel) กรุงบรัสเซลส์  โดยในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติจากนาย Benoît Cerexhe นายกเทศมนตรีของ Woluwe-Saint-Pierre […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรป : ความท้าทายและโอกาสในการส่งออก (EU Organic Market : Export opportunities and challenges)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรป : ความท้าทายและโอกาสในการส่งออก (EU Organic Market : Export opportunities and challenges) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศ.ดร. Frank Gasthuys คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์ และ ศ.ดร. Piet Hoebeke คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเกนต์เข้าร่วมด้วย เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสัตวแพทยศาสตร์และแพทยศาสตร์ระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับมหาวิทยาลัยเกนต์ในอนาคต

อธิบดีกรมพิธีการทูตและคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านพิธีการทูตที่ประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูต ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านพิธีการทูตที่ประเทศเบลเยียม โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะนาง Francoise Gustin อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านพิธีการทูตของไทยและเบลเยียม ในการให้การต้อนรับคณะประมุขและผู้นำจากต่างประเทศ โดยอธิบดีกรมพิธีการทูตได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่มีมายาวนานระหว่างไทยและเบลเยียม ซึ่งในปีนี้เป็นปีครบรอบ 150 ปีการลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าระหว่างไทยและเบลเยียม รวมทั้งได้เชิญอธิบดีกรมพิธีการทูตเบลเยียมไปเยือนประเทศไทย จากนั้นได้เยี่ยมชมอาคาร Palais d’Egmont ซึ่งเป็นสถานที่ที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมใช้เป็นที่รับรองผู้นำจากต่างประเทศและพบหารือระหว่างผู้นำเบลเยียมกับผู้นำจากต่างประเทศ […]
ไทย