กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง แก่นางอัวร์ซูลา ฟ็อน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง แก่นางอัวร์ซูลา ฟ็อน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ณ ตึก Berlaymont  สำนักงานใหญ่ของคณะกรรมาธิการยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา เข้าร่วมพิธีทำบุญวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ได้เข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีทำบุญวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ร่วมตักบาตร เวียนเทียนและร่วมพิธีอุปสมบทพระภิกษุ ณ วัดธัมมปทีป   เมือง Mechelen โดยมีเจ้าอาวาสวัดธัมมปทีป เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ มีชุมชนชาวไทยและชาวเบลเยียมประมาณ 50 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานร่วมในการประชุมระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์กับนาย Gunnar Wiegand, Managing Director ด้านเอเชีย-แปซิฟิก ของกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์กับนาย Gunnar Wiegand, Managing Director ด้านเอเชีย-แปซิฟิก ของกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ณ กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิกของสหภาพยุโรป รวมทั้งได้หารือถึงพัฒนาการสำคัญในภูมิภาค และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน-อียูในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Sieb Hoogstra ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประจำประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก (เบเนลักซ์)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Sieb Hoogstra ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประจำประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก (เบเนลักซ์) และกรรมการผู้จัดการบริษัท Colors, Inc (บริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน) ณ สถานเอกอัครราชทูต เกี่ยวแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในไทยโดยบริษัทเบลเยียม และลักเซมเบิร์ก […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เยือนสำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัท Soudal และพบหารือกับบารอน Swerts ประธานบริษัท และนาย Dirk Coorevits กรรมการผู้จัดการบริษัท

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะ ได้เยือนสำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัท Soudal ที่เมือง Turnhout ซึ่งเป็นบริษัทอิสระชั้นนำของยุโรปในผลิตภัณฑ์ยาแนว กาวยึดติด โพลียูรีเทนโฟม และ​เคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง และมีสาขาในประเทศไทย และได้พบหารือกับบารอน Swerts ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท (Chairman) และนาย Dirk Coorevitis […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Koen De Wandeler จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย KU Leuven

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Koen De Wandeler จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย KU Leuven ณ สถานเอกอัครราชทูต เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย KU Leuven กับสถานบันการศึกษาของประเทศไทย เช่นการจัดทำกรอบความร่วมมือระดับสถาบัน การจัดทำหลักสูตรร่วมกัน รวมถึงการวิจัยร่วมกันในสาขาต่าง […]
ไทย