กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงาน EU-Asia Financial Services Round Table Lunch

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน EU-Asia Financial Services Round Table Lunch ซึ่งจัดขึ้นโดย Afore Consulting ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอียู ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน EU-Asia Financial Services […]

งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ รองศาตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ นางณัฐญา เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสำคัญ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยโบราณ อาทิ โขนและหุ่นละครเล็ก ของชมรมนาฏยบางกอก ซึ่งเป็นคณะนักนาฏศิลป์ระดับเยาวชนที่เคยชนะเลิศการประกวดหุ่นกระบอกจากเวที World Puppet Carnival 2016 ที่ประเทศโปแลนด์ และ World Puppet Carnival 2018 ที่ประเทศรัสเซีย […]

สถานเอกอัครราชทูตไทยจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 13 ที่จัตุรัสดูมง สต็อกเกล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 13 (13th Essence of Thailand) ที่จัตุรัสดูมง สต็อกเกล โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตไทย และนาย Benoît Cerexhe นายกเทศมนตรีเมือง Woluwe-Saint-Pierre กล่าวเปิดงาน และเจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยี่ยมทรงร่วมตีกลองในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้แทนคณะทูตานุทูตต่างๆ เข้าร่วมด้วย […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองเกนต์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Mathias De Clercq นายกเทศมนตรีเมืองเกนต์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. Frank Gasthuys คณบดี คณะสตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์ เข้าร่วมด้วย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม […]

งานสัมมนาหัวข้อ “Trade & Investment Opportunities between Thailand, Benelux Countries and France in Preparation for the Future Thai-EU FTA” วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อ  “Trade & Investment Opportunities between Thailand, Benelux Countries and France in Preparation for the Future […]
ไทย