กิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่28 กรกฎาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพลเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย             ลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน            

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบรัสเซลส์ และการประชุมและหารือระหว่างอาหารกลางวันระหว่างคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบรัสเซลส์กับนาย Gunnar Wiegand, Managing Director for Asia and the Pacific กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบรัสเซลส์ และการประชุมและหารือระหว่างอาหารกลางวันระหว่างคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบรัสเซลส์กับนาย Gunnar Wiegand ตำแหน่ง Managing Director for Asia and the Pacific กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ในฐานะประธานของคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบรัสเซลส์ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่นาย Andries Gryffroy ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม–ไทย เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม–ไทย และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย–เบลเยียม ซึ่งมีความใกล้ชิดกันดีอยู่แล้ว ให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงในระดับรัฐสภาของทั้งสองฝ่ายด้วย

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานวันอาสาฬหบูชา ณ วัดไทยธรรมาราม วอเตอร์ลู

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 63 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานวันอาสาฬหบูชา ณ วัดไทยธรรมาราม วอเตอร์ลู โดยเป็นประธานฝ่ายฆาราวาสจุดธูปเทียนในพิธี และพระราชวิสุทธิวิเทศ ท่านเจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม วอเตอร์ลู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยและชุมชนไทยและชาวเบลเยียมเข้าร่วมในพิธี ซึ่งนับเป็นกิจกรรมทางศาสนาสำคัญครั้งแรกที่วัดฯ จัดขึ้นภายหลังจากทางการเบลเยียมได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19  

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะรักษาการนายกเทศมนตรีเมือง Mechelen

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตไทยประจำเบลเยียม ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Alexandre Vandersmissen รักษาการนายกเทศมนตรีเมือง Mechelen ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตไทยได้แสดงความสนใจที่จะจัดกิจกรรมร่วมกับเมือง Mechelen ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องของความเปิดกว้างและหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งกล่าวขอบคุณเมือง Mechelen ที่ช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดธัมมปทีป ซึ่งเป็นศูนย์รวมและที่พึ่งทางใจให้กับทั้งคนไทยและคนเบลเยียมกว่า 2-3 พันคนในพื้นที่  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์นำข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ แสดงความจงรักภักดีพร้อมเพรียงกัน  
ไทย