กิจกรรม

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เชื่อมโยงอาเซียน – ลักเซมเบิร์ก

งาน “ASEAN Day: Business Opportunities between Luxembourg and ASEAN” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ที่หอการค้าลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ และมีเขตอาณาครอบคลุมลักเซมเบิร์ก กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของลักเซมเบิร์ก ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรป กระทรวงเศรษฐกิจ […]

เอกอัครราชทูตพบปะกับนาย Michel de Bloss เจ้าของธุรกิจเครือร้านอาหาร Thai Cafe

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ต้อนรับนาย Michel de Bloss เจ้าของธุรกิจเครือร้านอาหาร Thai Cafe ซึ่งมีสาขา 13 แห่งทั่วเบลเยียม นับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ไทย การบริโภคสินค้าไทย รวมถึงการสร้างงานให้กับคนไทยในเบลเยียม ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้นาย Bloss […]

เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะสมาชิกสภายุโรปกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน (DASE) ที่เมืองสตราส์บูร์ก

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะสมาชิกสภายุโรปกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน (EP DASE) ที่เมืองสตราส์บูร์ก ประเทศฝรั่งเศส เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมการเยือนไทยของคณะ DASE ในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ โดยการประชุมดังกล่าวมีนาย Daniel Caspary (สมาชิกสภายุโรป พรรค EEP เยอรมนี) เป็นประธาน […]

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม EU-ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM) ที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม EU-ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM) ที่กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งมีนาย Gunnar Wiegand, Managing Director for Asia and the Pacific กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป และนาย […]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ 2 ที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วม High Level Segment ของการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ 2 ที่กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับนาง Jutta Urpilainen กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนและอียูเข้าร่วม ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม […]
ไทย