กิจกรรม

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเปิดงานเทศกาลไทยเมือง Laakdal และให้บริการกงสุลสัญจร

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 นางสาวสุชาดา เมฆธารา อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ร่วมกล่าวเปิดเทศกาลไทยที่เมือง Laakdal ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สองจัดโดยบริษัท UniTrips นำโดยนาย Sjobbe Schellens นักธุรกิจชาวเบลเยียมที่ชื่นชอบประเทศไทย ซึ่งภายในงานมีการออกร้านอาหารและสินค้าไทย รวมทั้งมีการแสดงทางวัฒนธรรมบนเวที ทั้งนี้ นางณภษร ภูวบริรักษ์ กงสุล และทีมเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดให้บริการกงสุลสัญจรในบริเวณงานโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางไปประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โควิด ให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งตอบข้อซักถามอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการงานกงสุล อาทิ […]

สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินสนับสนุนองค์กร Oasis Belgium

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับนางศิริลักษณ์ นิยม อัครราชทูต และนางณภษร ภูวบริรักษ์ ที่ปรึกษาและกงสุล ได้พบหารือกับผู้แทนองค์กร Oasis Belgium เกี่ยวกับความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือชาวไทยในเบลเยียมโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่ง Oasis Belgium เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่มีเครือข่ายกับหน่วยงานในเบลเยียมและอาสาสมัครชาวไทยให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่หญิงไทยที่มีปัญหาครอบครัวหรือผู้ที่เดินทางมาทำงานในเบลเยียมเป็นการชั่วคราวและประสบปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงาน ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินสนับสนุนองค์กร Oasis เพื่อการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดต่อองค์กร Oasis ได้ที่เบอร์ […]

สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม​ (Thai Students Assembly in Belgium: TSAB)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์​ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารให้กับผู้แทนกลุ่มนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม​ (Thai Students Assembly in Belgium: TSAB) ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยได้รับฟังประสบการณ์การใช้ชีวิตนักศึกษาในเบลเยียมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และผลการดำเนินงานของกลุ่มนักเรียนฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานของกลุ่มนักเรียนฯ​ ในปี​พ.ศ. 2563-2564 ด้วย ในโอกาสนี้​ สถานเอกอัครราชทูตฯ​ ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนฯ​ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายของนักเรียนไทยในเบลเยียม​ต่อไป  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์นำข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวถวายพระพร และลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย เอกอัครราชทูตกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และผู้ประสานงานบริหารด้านการจัดการจราจรระบบรางในยุโรปกับคณะกรรมาธิการยุโรป

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่วุฒิสมาชิก Andries Gryffroy ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย ในฐานะแขกเกียรติยศ และนาย Karel Vinck ผู้ประสานงานบริหารด้านการจัดการจราจรระบบรางในยุโรปกับคณะกรรมาธิการยุโรป และอดีตประธานกรรมการบริหารบริษัทการรถไฟเบลเยียมและอดีตประธานกลุ่มบริษัทด้านการรถไฟและสาธารณูปโภคพื้นฐานของยุโรป ในฐานะแขกผู้บรรยายพิเศษ โดยมีเอกอัครราชทูตกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่28 กรกฎาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพลเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย             ลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน            
ไทย