กิจกรรม

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรป (Thai-EU SOM) ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และนาง Paola Pampaloni, Deputy Managing Director for Asia Pacific กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรป (Thai-EU SOM) ครั้งที่ 14 ที่กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป กรุงบรัสเซลส์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม […]

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม ณ วัดธัมมปทีป เมืองเมคเคอเลิน ประเทศเบลเยียม โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทย และชาวไทยที่พำนักในประเทศเบลเยียมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 200 คน ภายหลังจากพิธีเสร็จสิ้น ข้าราชการและประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอาดลานวัดอย่างพร้อมเพรียงกัน    

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะ Mme. France Chainaye อธิบดีกรมพิธีการทูต

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัคราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Mme. France Chainaye อธิบดีกรมพิธีการทูต เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้ใช้โอกาสนี้ เพื่อแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นงานด้านพิธีการทูต ตลอดจนขอบคุณทางการเบลเยี่ยมทั้งในระดับกลางและท้องถิ่นที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนระดับสูงสุดของไทยที่ได้มาเยือนเบลเยี่ยมในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงาน EU-Asia Financial Services Round Table Lunch

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน EU-Asia Financial Services Round Table Lunch ซึ่งจัดขึ้นโดย Afore Consulting ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอียู ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน EU-Asia Financial Services […]

งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ รองศาตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ นางณัฐญา เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสำคัญ […]
ไทย