กิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ อาคารที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 และในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ได้เข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีทำบุญตักบาตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 และในวันเข้าพรรษา ณ วัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo โดยมีข้าราชการถสานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย […]

อุปทูตเข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๖ น.ส. วารุณี ปั้นกระจ่าง อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ สิงห์ทอง เจ้าหน้าที่กงสุล ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลิน ประเทศเบลเยียม  โดยอุปทูตได้เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ อุปทูตได้ถวายปัจจัยในนามสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมคนไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของวัดธัมมปทีป และปัจจัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายของวัดเมื่อครั้งให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอุปกรณ์เพื่อการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นการเพิ่มเติมจากที่เลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซล์ ได้จัดกิจกรรมฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานในพิธีเจริญ    พระพุทธมนต์ และทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖   ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ราชอาณาจักรเบลเยียม […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาล Discover Thailand in Bruges

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานเทศกาล Discover Thailand in Bruges ครั้งที่ 9 พร้อมกับนาย Dirk De fauw นายกเทศมนตรีเมืองบรูจส์ ณ t’Zand เมืองบรูจส์ ซึ่งจัดโดยชุมชนไทยและได้รับการสนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่น และสถานเอกอัครราชทูต […]
ไทย