กิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ 2 ที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วม High Level Segment ของการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ 2 ที่กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับนาง Jutta Urpilainen กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนและอียูเข้าร่วม ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม […]

เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยเยี่ยมชมคูหาไทยในงาน Salon des Vacances 2020

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมคูหาไทยจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานปารีส ที่งาน Salon des Vacances (Vakantiesalon) 2020 ณ หอแสดงสินค้า Brussels Expo ซึ่งเป็นนิทรรศการส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในเบลเยียม ซึ่งภายในคูหาไทยประกอบด้วยกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยต่าง ๆ อาทิ การสาธิตทำขนมไทย นวดแผนไทย การแสดงนาฏศิลป์ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่นาย Adam Bielan สมาชิกสภายุโรป

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่นาย Adam Bielan สมาชิกสภายุโรปชาวโปแลนด์ สังกัดกลุ่ม European Conservatives and Reformists Group (ECR) (อดีตรองประธานกลุ่ม ECR) และสมาชิกกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน (DASE) และคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (AFET) […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน ซึ่งมีนาย Andries Gryffroy ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย เป็นเจ้าภาพ โดยมีนาย George Dallemagne รองประธานกลุ่มฯ ร่วมด้วย ในระหว่างการรับประทานอาหารดังกล่าว สองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ซึ่งมีความใกล้ชิดกันดีอยู่แล้ว ให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงในระดับรัฐสภาของทั้งสองฝ่ายด้วย  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Fabio Massimo Castaldo รองประธานสภายุโรป โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนเข้าร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 253 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Fabio Massimo Castaldo รองประธานสภายุโรป และสมาชิกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (AFET) ชาวอิตาลี โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมด้วย โดยในระหว่างการเลี้ยงอาหารกลางวันได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อที่เป็นความสนใจร่วมกันรวมทั้งหารือเรื่องการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอียู  

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยนำโดยนางศิริลักษณ์ นิยม อัครราชทูต เข้าพบนาง Cynthia Simpson ประธานองค์กร Solidarité Grands Froids (SGF) เพื่อมอบของบริจาคจากกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ซึ่งพี่น้องชาวไทยในเบลเยียมได้นำมามอบผ่านจุดรับของบริจาค ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม และวัดธัมมปทีป […]
ไทย