กิจกรรม

คณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยือนเบลเยียมตามคำเชิญของกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคีเบลเยียม-ไทย รัฐสภาเบลเยียม

ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2561 คณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มฯ 5 ท่าน ได้เดินทางเยือนเบลเยียมตามคำเชิญของกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคีเบลเยียม-ไทย ภายใต้กรอบ Inter-Parliamentary Union (IPU) รัฐสภาเบลเยียม ในระหว่างการเยือน นาย Georges Dallemagne ประธานกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคีเบลเยียม-ไทย ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ และคณะได้พบหารือกับสมาชิกรัฐสภาของเบลเยียมทั้งในระดับภูมิภาค ได้แก่ […]
ไทย