กิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูตไทยจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 13 ที่จัตุรัสดูมง สต็อกเกล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 13 (13th Essence of Thailand) ที่จัตุรัสดูมง สต็อกเกล โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตไทย และนาย Benoît Cerexhe นายกเทศมนตรีเมือง Woluwe-Saint-Pierre กล่าวเปิดงาน และเจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยี่ยมทรงร่วมตีกลองในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้แทนคณะทูตานุทูตต่างๆ เข้าร่วมด้วย […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองเกนต์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Mathias De Clercq นายกเทศมนตรีเมืองเกนต์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. Frank Gasthuys คณบดี คณะสตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์ เข้าร่วมด้วย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม […]

งานสัมมนาหัวข้อ “Trade & Investment Opportunities between Thailand, Benelux Countries and France in Preparation for the Future Thai-EU FTA” วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อ  “Trade & Investment Opportunities between Thailand, Benelux Countries and France in Preparation for the Future […]

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย คู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชนชาวไทยเข้าร่วมพิธีซึ่งประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการเก็บกวาดพื้นที่ในบริเวณสถานเอกอัครราชทูตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ระหว่างวันที่ […]

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดธัมมปทีป ประเทศเบลเยียม โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และคู่สมรส และประชาชนชาวไทยและคู่สมรสในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีซึ่งประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศล ในช่วงเช้า เอกอัครราชทูตฯ นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และคู่สมรส และประชาชนชาวไทยและคู่สมรสในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียง ทำบุญตักบาตร […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าเยี่ยมคารวะสมาชิกสภายุโรป

เมื่อวันที่ 23 และ 25 กรกฎาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Fabio Castaldo (ไม่สังกัดกลุ่มการเมืองใด/ชาวอิตาลี) รองประธานสภายุโรป นาย Witold Waszczykowski (กลุ่ม ECR/ชาวโปแลนด์) รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (AFET) และนาย Reinhard Butikofer (กลุ่ม Greens/EFA/ชาวเยอรมัน) […]
ไทย