กิจกรรม

งานสัมมนา หัวข้อ E-Commerce and GDPR วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อ  E-Commerce and GDPR ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้อง Ballroom โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  โดยมีนาย พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม […]

รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเยือนเบลเยียมเพื่อหารือกับหน่วยงานคลังสมองในประเด็นด้านความมั่นคง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวชลิดา โชไชย รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้นำคณะเข้าร่วมหารือกับ Institute for Economics and Peace (IEP) ในหัวข้อการจัดทำตัวชี้วัดด้านความมั่นคง และการปรับใช้ Global Peace Index และได้เข้าร่วมการหารือโต๊ะกลมจัดขึ้นโดย European Institute for Asian Studies […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2019

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับนาย Karmenu […]

Songkran Celebration Ceremony in Dirkirch, Luxembourg

On Sunday 28 April 2019, the Royal Thai Embassy in Brussels in collaboration with Thai Buddharam Temple in Luxembourg co-organized a Songkran event at Al Seeërai […]

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์กเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้บริการกงสุลสัญจรที่งานสงกรานต์วัดไทยพุทธาราม ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมีผู้ใช้บริการขอทำหนังสือเดินทาง และขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียน อาทิ การแจ้งเกิด การจดทะเบียนสมรส และการออกหนังสือมอบอำนาจ กว่า 50 ราย              

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์รับมอบกระเป๋าพระโอสถซึ่งนายแพทย์ Eugene Reytter แพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำพระองค์ฯ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับมอบกระเป๋าพระโอสถซึ่งนายแพทย์ Eugene Reytter แพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ใช้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำพระองค์ฯ จากนาย Edmond Henrotin นายแพทย์ Eugene Reytter เป็นนายแพทย์ชาวเบลเยียมที่ได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเมื่อปี 2438 ตามคำเชิญของนาย Gustave […]
ไทย