กิจกรรม

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะนาย Jean-Christophe Belliard

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Jean-Christophe Belliard รองปลัดด้านกิจการการเมืองของสหภาพยุโรป ก่อนหน้าที่นาย Belliard จะเยือนภูมิภาคเอเชียในช่วงเดือนเมษายนนี้โดยรวมถึงประเทศไทยซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนด้วย  

งานสัมมนา Thai-Belgian Business Forum ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานสัมมนา Thai-Belgian Business Forum ครั้งที่ 6 “Thailand: ASEAN’s Unbeatable Hub” ที่ House of the Capital Region (BIP) […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการในหัวข้อความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะนักวิชาการไทย อาเซียนและยุโรป นำโดย ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร. ณัฐนันท์ คุณมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในยุโรปและอาเซียน เช่น มหาวิทยาลัย Wuppertal […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพจัดการหารือระหว่างคณะผู้แทน EEC กับแวดวงธุรกิจลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันระหว่างคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) กับหอการค้าลักเซมเบิร์กเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก โดยมีผู้แทนจากแวดวงธุรกิจชั้นแนวหน้าของทั้งอียูและลักเซมเบิร์กเข้าร่วมคับคั่ง อาทิ  European Investment Fund, Samarang Asset Management S.A., Jan de […]

เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมงาน ASEAN Trade and Investment Forum

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเสวนากับเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในงาน ASEAN Trade and Investment Forum ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Making ASEAN Economic Community a Global Destination” โดยนอกจากการเสวนาดังกล่าว […]

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ ประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 6-16 มีนาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรขึ้น ณ คูหาเลือกตั้ง 3 แห่งในประเทศเบลเยียม ได้แก่ 1) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 2) วัดไทยธรรมาราม ณ เมืองวอเตอร์ลู 3) วัดธัมมปทีป ณ เมืองเมเชเล่น และอีก 1 […]
ไทย