กิจกรรม

งานสัมมนาหัวข้อ “Trade & Investment Opportunities between Thailand, Benelux Countries and France in Preparation for the Future Thai-EU FTA” วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อ  “Trade & Investment Opportunities between Thailand, Benelux Countries and France in Preparation for the Future […]

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย คู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชนชาวไทยเข้าร่วมพิธีซึ่งประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการเก็บกวาดพื้นที่ในบริเวณสถานเอกอัครราชทูตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ระหว่างวันที่ […]

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดธัมมปทีป ประเทศเบลเยียม โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และคู่สมรส และประชาชนชาวไทยและคู่สมรสในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีซึ่งประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศล ในช่วงเช้า เอกอัครราชทูตฯ นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และคู่สมรส และประชาชนชาวไทยและคู่สมรสในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียง ทำบุญตักบาตร […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าเยี่ยมคารวะสมาชิกสภายุโรป

เมื่อวันที่ 23 และ 25 กรกฎาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Fabio Castaldo (ไม่สังกัดกลุ่มการเมืองใด/ชาวอิตาลี) รองประธานสภายุโรป นาย Witold Waszczykowski (กลุ่ม ECR/ชาวโปแลนด์) รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (AFET) และนาย Reinhard Butikofer (กลุ่ม Greens/EFA/ชาวเยอรมัน) […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทูตในกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทูตในกรุงบรัสเซลส์ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยได้เชิญนาย Tamas Ivan Kovacs เอกอัครราชทูตฮังการีประจำเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก และนาย Jean Ries กงสุลกิตติมศักดิ์ฮังการีประจำลักเซมเบิร์ก ร่วมให้ข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรป และ […]

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานเทศกาลไทยที่เมือง Laakdal

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 นายรุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยที่เมือง Laakdal ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในปีนี้ จัดโดยนาย  Tonny Luyten และนาย Sjobbe Schellens นักธุรกิจชาวเบลเยียมที่ชื่นชอบประเทศไทยร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมไทยแห่งฟลานเดอร์ (Thaivlac) โดยมีนาง Gerda Broeckx เทศมนตรีเมือง Laakdal […]
ไทย