กิจกรรม

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ร่วมการเสวนาเรื่องความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว จัดโดยองค์กรโอเอซิสร่วมกับรัฐสภายุโรป

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เอกอัครราชทูตได้มอบหมายให้นางณภษร ภูวบริรักษ์ ที่ปรึกษาและกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการเสวนาในห้วข้อความรุนแรงในครอบครัวเบลเยียมต่อสตรีในกลุ่มเปราะบางจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Domestic Violence: The Case of Vulnerable Women from South East Asia living in Belgium) จัดโดยองค์กร […]

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคมวัฒนธรรม Thai-Flemish Culture Association (Thaivlac)

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับนางณภษร ภูวบริรักษ์ ที่ปรึกษาและกงสุล สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคมวัฒนธรรม Thai-Flemish Culture Association (Thaivlac) ณ เมือง Antwerp โดยได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเบลเยียมที่ชื่นชอบวัฒนธรรมไทยและหญิงไทยที่ติดตามสามีมาพำนักอยู่ที่เบลเยียม และร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและห้องเรียนสาธิตวิชาภาษาไทย […]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์กในโอกาสครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนาย Jean Asselborn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์ก ในโอกาสครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก ในปี 2562 โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างทั้งสองประเทศ การส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 60 ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับกรรมาธิการยุโรปและรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 ที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 ที่กรุงบรัสเซลส์ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับกรรมาธิการยุโรปและรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เพื่อหารือในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันและแสวงหาความร่วมมือในอนาคต โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนาย Neven Mimica กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา นาย Péter Szijjártó รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี นาง Ekaterina Zaharieva รองนายกรัฐมนตรีด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบัลเเกเรีย นาย Jacek […]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 ที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 (22nd ASEAN-EU Ministerial Meeting) ที่กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและสหภาพยุโรป โดยมีนาง Federica Mogherini ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และนาย Vivian Balakrishnan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ในฐานะผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป เป็นประธานร่วม

รองนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวร่วมกับสหภาพยุโรปในโอกาสที่สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวร่วมกับนาย Karmenu Vella กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทะเล และการประมง ณ ที่ทำการคณะกรรมาธิการยุโรป กรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสที่สหภาพยุโรปมีมติปลดใบเหลืองภาคประมงไทย เพื่อแสดงการยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ของไทย โดยรองนายกรัฐมนตรีได้แถลงถึงความสำเร็จของไทยภายใต้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้กล่าวว่า ในฐานะประธานอาเซียนในปี […]
ไทย