กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2019

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับนาย Karmenu […]

Songkran Celebration Ceremony in Dirkirch, Luxembourg

On Sunday 28 April 2019, the Royal Thai Embassy in Brussels in collaboration with Thai Buddharam Temple in Luxembourg co-organized a Songkran event at Al Seeërai […]

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์กเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้บริการกงสุลสัญจรที่งานสงกรานต์วัดไทยพุทธาราม ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมีผู้ใช้บริการขอทำหนังสือเดินทาง และขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียน อาทิ การแจ้งเกิด การจดทะเบียนสมรส และการออกหนังสือมอบอำนาจ กว่า 50 ราย              

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์รับมอบกระเป๋าพระโอสถซึ่งนายแพทย์ Eugene Reytter แพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำพระองค์ฯ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับมอบกระเป๋าพระโอสถซึ่งนายแพทย์ Eugene Reytter แพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ใช้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำพระองค์ฯ จากนาย Edmond Henrotin นายแพทย์ Eugene Reytter เป็นนายแพทย์ชาวเบลเยียมที่ได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเมื่อปี 2438 ตามคำเชิญของนาย Gustave […]

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยเข้าร่วมงานสงกรานต์จัดโดยสมาคม Thaismiles vzw

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยเข้าร่วมงานสงกรานต์จัดโดยสมาคม Thaismiles vzw นำโดยนาย Benny Mareel ประธานสมาคมฯ ที่เมือง Roeselare โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยตลาดสินค้าไทย อาหารไทย การแสดงดนตรี และการจับฉลากเพื่อลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินจากการบินไทย ทั้งนี้ สมาคมฯ จะนำรายได้จากกิจกรรมครั้งนี้บริจาคให้กับโครงการพัฒนาชุมชนและเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในประเทศไทย       […]

Dr. Godding presented a portrait of King Rama V to the Embassy

Press Release Dr. Veronique Godding, great granddaughter of Honourable Gustave Rolin-Jaequemyns, advisor to King Rama V, presented a portrait of King Rama V to the Royal […]
ไทย