กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศ.ดร. Frank Gasthuys คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์ และ ศ.ดร. Piet Hoebeke คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเกนต์เข้าร่วมด้วย เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสัตวแพทยศาสตร์และแพทยศาสตร์ระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับมหาวิทยาลัยเกนต์ในอนาคต

อธิบดีกรมพิธีการทูตและคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านพิธีการทูตที่ประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูต ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านพิธีการทูตที่ประเทศเบลเยียม โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะนาง Francoise Gustin อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านพิธีการทูตของไทยและเบลเยียม ในการให้การต้อนรับคณะประมุขและผู้นำจากต่างประเทศ โดยอธิบดีกรมพิธีการทูตได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่มีมายาวนานระหว่างไทยและเบลเยียม ซึ่งในปีนี้เป็นปีครบรอบ 150 ปีการลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าระหว่างไทยและเบลเยียม รวมทั้งได้เชิญอธิบดีกรมพิธีการทูตเบลเยียมไปเยือนประเทศไทย จากนั้นได้เยี่ยมชมอาคาร Palais d’Egmont ซึ่งเป็นสถานที่ที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมใช้เป็นที่รับรองผู้นำจากต่างประเทศและพบหารือระหว่างผู้นำเบลเยียมกับผู้นำจากต่างประเทศ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรป

เมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนกับนาย Gunnar Wiegand ตำแหน่ง Managing Director for Asia and the Pacific,  European External Action Service และนาย Dominique […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมบริษัท Cargolux

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพลเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมบริษัท Cargolux ที่ท่าอากาศยานลักเซมเบิร์ก โดยมีนาย Patrick Jeanne ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายราชการ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโกดังสินค้า กระบวนการโหลดสินค้า พร้อมอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ซึ่ง Cargolux ถือเป็น 1 ใน 5 สายการบินขนส่งสินค้า […]

สภาหอการค้าลักเซมเบิร์กจัดการสัมมนาธุรกิจเพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสด้านการค้าการลงทุนในไทยและอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สภาหอการค้าลักเซมเบิร์กได้จัดการสัมมนาธุรกิจเพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสด้านการค้าการลงทุนในไทยและอินโดนีเซีย “Discover the business potential of Thailand and Indonesia” โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยผู้แทนทีมประเทศไทย ได้แก่ กงสุล (ฝ่ายการลงทุน) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงปารีส […]

การลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัย VITO ประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัย VITO (The Flemish Institute for Technological Research) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พลังงานทดแทน และเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ […]
ไทย