กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำจัดโดยท่านบารอน Baron Jacques Brotchi ประธานวุฒิสภาเบลเยียมและภริยา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562  นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ จัดโดยท่านบารอน Baron Jacques Brotchi ประธานวุฒิสภาเบลเยียมและภริยานาง Rachel Brotchi ณ สำนักงานประธานวุฒิสภาเบลเยียม ท่านเอกอัครราชทูตมีโอกาสทักทายและพูดคุยกับ ฯพณฯ Louis Michel อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเบลเยียมและอดีตกรรมาธิการด้านการพัฒนาและการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม  (Development and […]

อุปทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงาน Discover Thailand in Bruges ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 นางศิริลักษณ์ นิยม อุปทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมกล่าวเปิดงาน Discover Thailand in Bruges ครั้งที่ 7 ที่ลานหน้าสถานีรถไฟเมืองบรูจจ์ โดยมีนาย Nico Blontrock สมาชิกสภาเทศมนตรีด้านวัฒนธรรมเมืองบรูจจ์ ร่วมกล่าวเปิดงานดังกล่าวด้วย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย อาทิ รำไทย การแสดงมวยไทย […]

งานสัมมนา หัวข้อ E-Commerce and GDPR วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อ  E-Commerce and GDPR ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้อง Ballroom โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  โดยมีนาย พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม […]

รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเยือนเบลเยียมเพื่อหารือกับหน่วยงานคลังสมองในประเด็นด้านความมั่นคง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวชลิดา โชไชย รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้นำคณะเข้าร่วมหารือกับ Institute for Economics and Peace (IEP) ในหัวข้อการจัดทำตัวชี้วัดด้านความมั่นคง และการปรับใช้ Global Peace Index และได้เข้าร่วมการหารือโต๊ะกลมจัดขึ้นโดย European Institute for Asian Studies […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2019

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับนาย Karmenu […]

Songkran Celebration Ceremony in Dirkirch, Luxembourg

On Sunday 28 April 2019, the Royal Thai Embassy in Brussels in collaboration with Thai Buddharam Temple in Luxembourg co-organized a Songkran event at Al Seeërai […]
ไทย