กิจกรรม

คณะนิสิตหลักสูตรปริญญาโทยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับฟังการบรรยายสรุปที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสหภาพยุโรปและเบลเยียม ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้แก่คณะ  

ไทยและอียูร่วมกันจัดตั้งกรอบการหารือด้านแรงงาน

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ไทยและอียูได้ร่วมกันจัดตั้งกรอบการหารือด้านแรงงาน (Thailand-EU Labour Dialogue) และจัดการประชุมครั้งแรกที่กรุงบรัสเซลส์ โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และนาย Joost Korte  Director-General for Employment, Social Affairs, and Inclusion ของอียู เป็นประธานร่วมในการประชุม ในโอกาสนี้ นายมนัสวี […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะกรรมาธิการการเกษตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะกรรมาธิการการเกษตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พล.อ. ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ประเทศเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ พฤษภาคม 2561 ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตและสมาชิกทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ความท้าทาย […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียนกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Brussels Committee) กับนาย Didier Reynders รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ที่โรงแรม The Hotel ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมได้กล่าวยินดีกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างอาเซียนกับเบลเยียมและสหภาพยุโรป และพร้อมจะร่วมมือในทุกๆ ด้านกับอาเซียนต่อไป เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างไทยกับเบลเยียมซึ่งปีนี้เป็นปีครบรอบ 150 […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Middleton Foundation for Ethical Studies – Fellowship Program

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Middleton Foundation for Ethical Studies – Fellowship Program นำโดย ศ.พญ. จันทรา เหล่าถาวร ซึ่งเดินทางมาอบรมที่เบลเยียมและประเทศในภูมิภาคยุโรป ระหว่างวันที่ 1-26 […]

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยเยาวชนเบลเยียมครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 นายรุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยเยาวชนเบลเยียมครั้งที่ 1 (1st Belgian Youth Muay Thai Championship 2018) ที่เมืองเมเคอเลน จัดโดยสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติเบลเยียม (International Federation of Muay Thai […]
ไทย