กิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม​ (Thai Students Assembly in Belgium: TSAB)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์​ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารให้กับผู้แทนกลุ่มนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม​ (Thai Students Assembly in Belgium: TSAB) ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยได้รับฟังประสบการณ์การใช้ชีวิตนักศึกษาในเบลเยียมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และผลการดำเนินงานของกลุ่มนักเรียนฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานของกลุ่มนักเรียนฯ​ ในปี​พ.ศ. 2563-2564 ด้วย ในโอกาสนี้​ สถานเอกอัครราชทูตฯ​ ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนฯ​ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายของนักเรียนไทยในเบลเยียม​ต่อไป  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์นำข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวถวายพระพร และลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย เอกอัครราชทูตกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และผู้ประสานงานบริหารด้านการจัดการจราจรระบบรางในยุโรปกับคณะกรรมาธิการยุโรป

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่วุฒิสมาชิก Andries Gryffroy ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย ในฐานะแขกเกียรติยศ และนาย Karel Vinck ผู้ประสานงานบริหารด้านการจัดการจราจรระบบรางในยุโรปกับคณะกรรมาธิการยุโรป และอดีตประธานกรรมการบริหารบริษัทการรถไฟเบลเยียมและอดีตประธานกลุ่มบริษัทด้านการรถไฟและสาธารณูปโภคพื้นฐานของยุโรป ในฐานะแขกผู้บรรยายพิเศษ โดยมีเอกอัครราชทูตกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่28 กรกฎาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพลเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย             ลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน            

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบรัสเซลส์ และการประชุมและหารือระหว่างอาหารกลางวันระหว่างคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบรัสเซลส์กับนาย Gunnar Wiegand, Managing Director for Asia and the Pacific กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบรัสเซลส์ และการประชุมและหารือระหว่างอาหารกลางวันระหว่างคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบรัสเซลส์กับนาย Gunnar Wiegand ตำแหน่ง Managing Director for Asia and the Pacific กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ในฐานะประธานของคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบรัสเซลส์ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่นาย Andries Gryffroy ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม–ไทย เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม–ไทย และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย–เบลเยียม ซึ่งมีความใกล้ชิดกันดีอยู่แล้ว ให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงในระดับรัฐสภาของทั้งสองฝ่ายด้วย
ไทย