กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวเปิดการประชุมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมพูลแมน แกรนด์สุขุมวิท โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าพบหารือกับผู้แทนเมืองอันตเวิร์ป เกี่ยวกับการจัดงาน Amazing Thai Weekend in Antwerp 2018

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าพบหารือกับผู้แทนเมืองอันตเวิร์ป ได้แก่ นาย Luc Muylaert ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการต่างประเทศของนายกเทศมนตรีเมืองอันตเวิร์ป นาย Tom Verbelen ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศเมืองอันตเวิร์ป และนาย Jan Rombouts หัวหน้าสำนักงานเทศมนตรีด้านวัฒนธรรมเมืองอันตเวิร์ป เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอันตเวิร์ป (Amazing Thai […]

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกนท์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ศ. Rik Van de Walle อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกนท์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ที่ Club Het Pand, Ghent. University โดยมี  ศ. Guido Van Huylenbroeck […]

สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา่ไทย-เบลเยียม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธิีรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยพิธีจัดขึ้นที่บริเวณวงเวียน Schuman หน้าอาคารที่ทำการประชาคมยุโรป ในกรุงบรัสเซลส์ และมีนาย Charles Michel นายกรัฐมนตรีเบลเยียมเป็นประธาน นอกจากนี้ สมาชิกกลุ่มฯ ยังได้ร่วมไว้อาลัยผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงบรัสเซลส์ด้วย

คณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยือนเบลเยียมตามคำเชิญของกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคีเบลเยียม-ไทย รัฐสภาเบลเยียม

ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2561 คณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มฯ 5 ท่าน ได้เดินทางเยือนเบลเยียมตามคำเชิญของกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคีเบลเยียม-ไทย ภายใต้กรอบ Inter-Parliamentary Union (IPU) รัฐสภาเบลเยียม ในระหว่างการเยือน นาย Georges Dallemagne ประธานกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคีเบลเยียม-ไทย ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ และคณะได้พบหารือกับสมาชิกรัฐสภาของเบลเยียมทั้งในระดับภูมิภาค ได้แก่ […]
ไทย