กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมบริษัท Cargolux

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพลเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมบริษัท Cargolux ที่ท่าอากาศยานลักเซมเบิร์ก โดยมีนาย Patrick Jeanne ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายราชการ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโกดังสินค้า กระบวนการโหลดสินค้า พร้อมอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ซึ่ง Cargolux ถือเป็น 1 ใน 5 สายการบินขนส่งสินค้า […]

สภาหอการค้าลักเซมเบิร์กจัดการสัมมนาธุรกิจเพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสด้านการค้าการลงทุนในไทยและอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สภาหอการค้าลักเซมเบิร์กได้จัดการสัมมนาธุรกิจเพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสด้านการค้าการลงทุนในไทยและอินโดนีเซีย “Discover the business potential of Thailand and Indonesia” โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยผู้แทนทีมประเทศไทย ได้แก่ กงสุล (ฝ่ายการลงทุน) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงปารีส […]

การลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัย VITO ประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัย VITO (The Flemish Institute for Technological Research) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พลังงานทดแทน และเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ให้การต้อนรับประธานศาลรัฐธรรมนูญในโอกาสนำคณะผู้เข้าร่วมหลักสูตร นธป. รุ่นที่ 6 มาศึกษาดูงานที่ประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้การต้อนรับนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในโอกาสนำคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 มาศึกษาดูงานที่ประเทศเบลเยียม โดยได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรป และไทย-เบลเยียม และบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ดังกล่าว ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้เชิญนาย Jean Spreutels ประธานศาลรัฐธรรมนูญเบลเยียม […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Olivier Maes อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Olivier Maes อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์ก ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเยือนไทยของนาย Jean Asselborn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 รวมทั้งความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลักเซมเบิร์ก เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนา […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมอาจารย์และคณะนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษาสตร์ Meise Botanical Garden

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วย ผศ. ปารณ ชาตกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิสิตจากภาควิชาฯ ได้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ Meise Botanical Garden ในกรุงบรัสเซลส์ โดยมีนาย Steven Dessein ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ […]
ไทย