กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Middleton Foundation for Ethical Studies – Fellowship Program

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Middleton Foundation for Ethical Studies – Fellowship Program นำโดย ศ.พญ. จันทรา เหล่าถาวร ซึ่งเดินทางมาอบรมที่เบลเยียมและประเทศในภูมิภาคยุโรป ระหว่างวันที่ 1-26 […]

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยเยาวชนเบลเยียมครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 นายรุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยเยาวชนเบลเยียมครั้งที่ 1 (1st Belgian Youth Muay Thai Championship 2018) ที่เมืองเมเคอเลน จัดโดยสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติเบลเยียม (International Federation of Muay Thai […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวเปิดการประชุมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมพูลแมน แกรนด์สุขุมวิท โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าพบหารือกับผู้แทนเมืองอันตเวิร์ป เกี่ยวกับการจัดงาน Amazing Thai Weekend in Antwerp 2018

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าพบหารือกับผู้แทนเมืองอันตเวิร์ป ได้แก่ นาย Luc Muylaert ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการต่างประเทศของนายกเทศมนตรีเมืองอันตเวิร์ป นาย Tom Verbelen ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศเมืองอันตเวิร์ป และนาย Jan Rombouts หัวหน้าสำนักงานเทศมนตรีด้านวัฒนธรรมเมืองอันตเวิร์ป เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอันตเวิร์ป (Amazing Thai […]

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกนท์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ศ. Rik Van de Walle อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกนท์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ที่ Club Het Pand, Ghent. University โดยมี  ศ. Guido Van Huylenbroeck […]

สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา่ไทย-เบลเยียม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธิีรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยพิธีจัดขึ้นที่บริเวณวงเวียน Schuman หน้าอาคารที่ทำการประชาคมยุโรป ในกรุงบรัสเซลส์ และมีนาย Charles Michel นายกรัฐมนตรีเบลเยียมเป็นประธาน นอกจากนี้ สมาชิกกลุ่มฯ ยังได้ร่วมไว้อาลัยผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงบรัสเซลส์ด้วย
ไทย