กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียนกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Brussels Committee) กับนาย Didier Reynders รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ที่โรงแรม The Hotel ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมได้กล่าวยินดีกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างอาเซียนกับเบลเยียมและสหภาพยุโรป และพร้อมจะร่วมมือในทุกๆ ด้านกับอาเซียนต่อไป เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างไทยกับเบลเยียมซึ่งปีนี้เป็นปีครบรอบ 150 […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Middleton Foundation for Ethical Studies – Fellowship Program

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Middleton Foundation for Ethical Studies – Fellowship Program นำโดย ศ.พญ. จันทรา เหล่าถาวร ซึ่งเดินทางมาอบรมที่เบลเยียมและประเทศในภูมิภาคยุโรป ระหว่างวันที่ 1-26 […]

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยเยาวชนเบลเยียมครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 นายรุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยเยาวชนเบลเยียมครั้งที่ 1 (1st Belgian Youth Muay Thai Championship 2018) ที่เมืองเมเคอเลน จัดโดยสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติเบลเยียม (International Federation of Muay Thai […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวเปิดการประชุมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมพูลแมน แกรนด์สุขุมวิท โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าพบหารือกับผู้แทนเมืองอันตเวิร์ป เกี่ยวกับการจัดงาน Amazing Thai Weekend in Antwerp 2018

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าพบหารือกับผู้แทนเมืองอันตเวิร์ป ได้แก่ นาย Luc Muylaert ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการต่างประเทศของนายกเทศมนตรีเมืองอันตเวิร์ป นาย Tom Verbelen ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศเมืองอันตเวิร์ป และนาย Jan Rombouts หัวหน้าสำนักงานเทศมนตรีด้านวัฒนธรรมเมืองอันตเวิร์ป เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอันตเวิร์ป (Amazing Thai […]

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกนท์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ศ. Rik Van de Walle อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกนท์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ที่ Club Het Pand, Ghent. University โดยมี  ศ. Guido Van Huylenbroeck […]
ไทย