กิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจัดกิจกรรม ASEAN Bike Ride และ ASEAN Family Day

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน จัดกิจกรรมสังสรรค์ ASEAN Bike Ride และ ASEAN Family Day โดยมีเอกอัครราชทูต ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป รวมถึงนาย Gunnar Wiegand, Managing Director ด้านเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป […]

กิจกรรมเสวนาโต๊ะกลม “Advancing ASEAN-EU Strategic Partnership” เพื่อปูทางสู่การประชุมสุดยอดอาเซียน-อียู ในเดือนธันวาคม 2565 ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับคณะทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) ได้จัดงานเสวนาโต๊ะกลมภายใต้หัวข้อ “Advancing ASEAN-EU Strategic Partnership” ที่โรงแรม The Hotel Brussels โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนสิบประเทศ ผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานสหภาพยุโรป (อียู) ตลอดจนผู้แทนจากภาคเอกชนและวิชาการกว่า […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นผู้อภิปรายในสัมมนา หัวข้อ Flanders as a Development Partner of the MRC” หรือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นผู้อภิปรายในสัมมนา หัวข้อ “Flanders as a Development Partner of the MRC” หรือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ณ รัฐสภาเฟลมมิช ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดโดยรัฐบาลภูมิภาคแฟลนเดอร์สของเบลเยียม ในฐานะที่แฟลนเดอร์สเป็นหุ้นด้านการพัฒนาของ MRC ตั้งแต่ปี […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้แทนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับนายธนวรรษ เทียนสิน ผู้อำนวยการกองสุขอนามัยและผลิตภัณฑ์สัตว์ และนาย Raschad Al-Khafaji ผู้อำนวยการสำนักงานประสานกับสหภาพยุโรปและเบลเยียมองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายนายพรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป (EU) เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับภารกิจกับของผู้แทน FAO […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเคานต์ เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจมูลนิธิ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับ เคานต์ เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจมูลนิธิ และผู้สืบเชื้อสายของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ (หรือนายคุสตาฟ โรลิน-ยัคมินส์) ชาวเบลเยียม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาราชการทั่วไป ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนาย […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้บริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับนาย Chris Humphrey ผู้อำนวยการใหญ่ และนาย Noel Clehane กรรมาการบริหาร สภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council – EU-ABC) ณ สถานเอกอัครราชทูต และได้หารือเกี่ยวกับแผนของ […]
ไทย