กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen โดยเป็นประธานฝ่ายฆาราวาสจุดธูปเทียนในพิธี มีพระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกฺกเมธี เจ้าอาวาสวัดธัมมปทีป เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ สวดมนต์ และฟังธรรม รวมถึงการออกร้านค้าอาหารไทย มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมราว […]

นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อัครราชทูต เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ วัดไทยธรรมาราม วอเตอร์ลู

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ วัดไทยธรรมาราม วอเตอร์ลู โดยเป็นประธานฝ่ายฆาราวาสจุดธูปเทียนในพิธี พร้อมพระราชวิสุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมารามฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  วันวิสาขบูชาเป็นวันที่รำลึกถึงวันประสูตร ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยวันไทยธรรมารามฯได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิสาขบูชาเบเนลักซ์ 2565 ระหว่าง 13-15 พฤษภาคม […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้แทนองค์กร Fund Isaan

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับผู้แทนองค์กร Fund Isaan ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นในปี 2551 เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในภาคอีสานโดยได้รับการสนับสนุนด้านทุนและการบริหารจัดการโดยมูลนิธิ King Baudouin จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นาย Rony Wuytjens ประธานและผู้ก่อตั้งองค์กร และนาย Jocelyn Timmermans […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้บริหารบริษัทซีพีเอฟยุโรป

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นาย De-Yi Shih ประธาน (Chairman) บริษัท CPF ยุโรป และทีมงาน ประกอบด้วยนาย Di-Ting Shih กรรมการผู้จัดการ (บุตรของนาย De-Yi Shih) และนายสุวพัทธ์ […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ของพระบาทสมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน (working lunch) กับนาย Andries Gryffroy รองประธานวุฒิสภาเบลเยียม และนาย Georges Dallemagne สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน (working lunch) กับนาย Andries Gryffroy รองประธานวุฒิสภาเบลเยียม/ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย และนาย Georges Dallemagne สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม/ รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย ณ อาคารที่ทำการของรัฐสภาแฟลนเดอร์ส กรุงบรัสเซลส์ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมภายหลังสถานการณ์โควิด […]
ไทย