กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Andrey Kovatchev สมาชิกรัฐสภายุโรป ในฐานะผู้รายงานพิเศษเรื่องกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (PCA) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงนอาหารกลางวันเพื่อหารือกับนาย Andrey Kovatchev (ชาวบัลแกเรีย) สมาชิกรัฐสภายุโรป ในฐานะผู้รายงานพิเศษเรื่องกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (PCA) ไทย-อียู ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีอัครราชทูต เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และนาย Ivan Petrov Botoucharov ผู้ช่วยนาย […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Barbara Van der Steen ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการทั่วไป บริษัท General Floating Equipment

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Barbara Van der Steen ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการทั่วไป บริษัท General Floating Equipment ซึ่งเป็นบริษัทเบลเยียมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กู้ภัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำคุณภาพสูงและเน้นนวตกรรม ณ อาคารที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต โดยมีนาย Philip Coates อดีตผู้อำนวยการหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก-ไทยเข้าร่วมหารือด้วย […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Gerassimos Thomas ปลัดกระทรวงภาษีของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Gerassimos Thomas ปลัดกระทรวงภาษีของสหภาพยุโรป เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism -CBAM) ของสหภาพยุโรป ผลกระทบที่อาจมีต่อผู้ส่งออกไทย และแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้แทนกระทรวงภาษีร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่อง CBAM […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Florika Fink-Hooijer ปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Florika Fink-Hooijer ปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมของไทยเกี่ยวกับกฎหมาย Deforestation-free products ของ EU รวมทั้งการเพิ่มพูนความร่วมมือในประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้กรอบ Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework ประเด็นเศรษฐกิจหมุนเวียน และการเจรจาความตกลงพลาสติกโลกซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปลายปี 2565 […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงาน Phuket Roadshow in Belgium 2023 ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงาน Phuket Roadshow to Belgium 2023  ณ ศูนย์จัดงาน Excellis กรุงบรัสเซลส์ จัดร่วมโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงปารีส เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย-เบลเยียม ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมเก็ต และนำเสนอข้อมูลถึงโอกาสและศักยภาพของภูเก็ตในด้านอื่นๆ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Richard Tibbels ผู้แทนพิเศษด้านอินโดแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Richard Tibbels ผู้แทนพิเศษด้านอินโดแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต เพื่อแนะนำตนและหารือในโอกาสที่นาย Tibbels กำลังจะไปเยือนประเทศไทย โดยมีอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต และนาย Tibbels ได้หารือเกี่ยวกับการเยือนไทยของตน […]
ไทย