กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่นาย Adam Bielan สมาชิกสภายุโรป

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่นาย Adam Bielan สมาชิกสภายุโรปชาวโปแลนด์ สังกัดกลุ่ม European Conservatives and Reformists Group (ECR) (อดีตรองประธานกลุ่ม ECR) และสมาชิกกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน (DASE) และคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (AFET) […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน ซึ่งมีนาย Andries Gryffroy ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย เป็นเจ้าภาพ โดยมีนาย George Dallemagne รองประธานกลุ่มฯ ร่วมด้วย ในระหว่างการรับประทานอาหารดังกล่าว สองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ซึ่งมีความใกล้ชิดกันดีอยู่แล้ว ให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงในระดับรัฐสภาของทั้งสองฝ่ายด้วย  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Fabio Massimo Castaldo รองประธานสภายุโรป โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนเข้าร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 253 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Fabio Massimo Castaldo รองประธานสภายุโรป และสมาชิกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (AFET) ชาวอิตาลี โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมด้วย โดยในระหว่างการเลี้ยงอาหารกลางวันได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อที่เป็นความสนใจร่วมกันรวมทั้งหารือเรื่องการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอียู  

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยนำโดยนางศิริลักษณ์ นิยม อัครราชทูต เข้าพบนาง Cynthia Simpson ประธานองค์กร Solidarité Grands Froids (SGF) เพื่อมอบของบริจาคจากกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ซึ่งพี่น้องชาวไทยในเบลเยียมได้นำมามอบผ่านจุดรับของบริจาค ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม และวัดธัมมปทีป […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่กรุงบรัสเซลส์ โดยมีคณะทูตานุทูต และบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ของเบลเยียมและสหภาพยุโรปร่วมงาน โดยนาย Gunnar Wiegand อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ร่วมกล่าวเปิดงานกับเอกอัครราชทูตฯ […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีทำบุญ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีทำบุญ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2562 ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงบรัสเซลส์ พร้อมครอบครัว โดยได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลและถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ 2 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล […]
ไทย