กิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยให้กับสมาชิกสภายุโรป

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปได้จัดกิจกรรม “Thai day for MEPs” ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกับสมาชิกสภายุโรปและทีมงาน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทย และการนำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะการเปิดประเทศหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหภาพยุโรปรวมถึงความคืบหน้าในการจัดทำความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้างกับสมาชิกสภายุโรปและทีมงานในบรรยากาศที่เป็นกันเองและไม่เป็นทางการ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Heidi Hautala รองประธานสภายุโรป

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบกับนาง Heidi Hautala รองประธานสภายุโรปชาวฟินแลนด์ และสมาชิกกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป ณ อาคารสภายุโรป กรุงบรัสเซลส์ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป โดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของ European Green Deal และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวของไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ […]

นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อุปทูต เข้าร่วมงาน Discover Thailand in Bruges ครั้งที่ 8 ที่เมือง Bruges

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อุปทูต  ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน Discover Thailand in Bruges ครั้งที่ 8 ที่เมือง Bruges โดยมีนาย Dirk de Fauw นายกเทศมนตรีเมือง Bruges ร่วมกล่าวเปิดงานดังกล่าวด้วย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย และการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ไทยของพี่น้องชาวในเบลเยียม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย เข้าร่วมลงนามถวายพระพร […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันโต๊ะกลมกับประธานหอการค้าอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEANCHAM-EU) และทีมงาน พร้อมกับเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันโต๊ะกลมกับนาย Andries Grffroy ประธานหอการค้าอาเซียน-สหภาพยุโรป ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย และรองประธานวุฒิสภาเบลเยียมด้วย และคณะผู้บริหารของหอการค้าฯ พร้อมกับเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ ณ สโมสร Warande โดยมีนักการทูตของสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมด้วย วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแนะนำ ASEANCHAM-EU ซึ่งเพิ่งจัดตั้งปีนี้ และมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนศกนี้ […]
ไทย