กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Lawrence Watson กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นาย Lawrence Watson กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต เพื่อแนะนำตน และได้หารือเกี่ยวบทบาทของไทยในความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยระหว่างการหารือนาย Watson แจ้งว่า ตนมีกำหนดเยือนประเทศไทยในเดือนเมษายน 2565 เพื่อไปหารือกับผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมกล่าวในงาน webinar หัวข้อ Trade and Digital Diplomacy Nexus: Markets, Connectivity & Technology จัดโดยสถาบันคลังสมอง Friends of Europe

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เข้าร่วมงาน webinar หัวข้อ Trade and Digital Diplomacy Nexus: Markets, Connectivity & Technology จัดโดยสถาบันคลังสมอง Friends of Europe […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเตประจำกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นาย Jorge Camões เอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูต Camões เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ เอกอัครราชทูตทั้งสองท่านได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ติมอร์-เลสเตเ อาเซียน-ติมอร์-เลสเต และสถานการณ์ในภูมิภาค ตลอดจนบาทบาทของคณะกรรมการเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ในการผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-อียู โดยเฉพาะในปีนี้ เนื่องจากเป็นปีครบรอบ 45 ปี […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีอัครราชทูต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในเบลเยียม แผนงานและกิจกรรมที่ประสงค์ผลักดัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-เบลเยียม ไทย-ลักเซมเบิร์ก และไทย-อียู ตลอดจนงานด้านบริหารของสถานเอกอัครราชทูตด้วย  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล คณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ในฐานะประธานคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) ได้จัดการประชุม ABC ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบทางไกล โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาการสำคัญในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก อียู และในกรอบอาเซียน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรปภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิกของอียูด้วย […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้สัมภาษณ์รายการออนไลน์ Spokesman Live ของกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้ให้สัมภาษณ์รายการออนไลน์ Spokesman Live ดำเนินการโดยนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตในกาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป เบลเยียม และลักเซมเบิร์ก รวมถึงบทบาทของกระทรวงฯ และสำนักงานในต่างประเทศในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว (European Green […]
ไทย