กิจกรรม

กงสุลสัญจร ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก 23-24 เมษายน 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 23-24 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้บริการกงสุลสัญจร ณ Confiserie de Namur, 2 Rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg และ Al Seeërei, Rue de l’Industrie, Diekirch, Luxembourg  […]

น.ส. วารุณี ปั้นกระจ่าง (อุปทูต) เข้าร่วมเป็นประธานกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2565 ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2564 นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง  อุปทูต  ได้เข้าร่วมเป็นประธานในกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก ณ Al Seeërei, Rue de l’Industrie, Diekirch, Luxembourg  ในโอกาสดังกล่าวอุปทูตได้กล่าวอวยพรพี่น้องชาวไทยเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยพร้อมมอบเงินสนับสนุนสมาคมวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก  ภายในงานยังมีกิจกรรมรดนำดำหัวผู้อาวุโส การออกร้านอาหารและสินค้าไทย รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรม  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เยือนกรุงบรัสเซลส์อย่างเป็นทางการ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย ในโอกาสเยือนกรุงบรัสเซลส์ครั้งนี้ อธิบดีกรมศุลกากรได้พบหารือกับนาย Kristian Wanderwaeren, Administrator-General for Customs […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงาน webinar Thai-Belgian Business Forum ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวเปิดงาน webinar Thai-Belgian Business Forum ครั้งที่ 8 “Living Up to Social Challenges” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยงานสัมมนาครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เยือนกรุงบรัสเซลส์ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย ก่อนเยือนกรุงบรัสเซลส์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก 2022 (International Horticultural […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวในงานแถลงข่าว “ความร่วมมือจัดตั้ง บริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อต แพลนท์ หรือ Bio Base Asia Pilot Plant (BBAPP)” ระหว่างไทย-เบลเยียม ผ่านระบบทางไกล

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมกล่าวแสดงความความยินดีในงานแถลงข่าว “ความร่วมมือจัดตั้ง บริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อต แพลนท์ หรือ Bio Base Asia Pilot Plant (BBAPP)” ผ่านระบบทางไกล ตามคำเชิญ ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ […]
ไทย