กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเตประจำกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นาย Jorge Camões เอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูต Camões เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ เอกอัครราชทูตทั้งสองท่านได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ติมอร์-เลสเตเ อาเซียน-ติมอร์-เลสเต และสถานการณ์ในภูมิภาค ตลอดจนบาทบาทของคณะกรรมการเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ในการผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-อียู โดยเฉพาะในปีนี้ เนื่องจากเป็นปีครบรอบ 45 ปี […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีอัครราชทูต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในเบลเยียม แผนงานและกิจกรรมที่ประสงค์ผลักดัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-เบลเยียม ไทย-ลักเซมเบิร์ก และไทย-อียู ตลอดจนงานด้านบริหารของสถานเอกอัครราชทูตด้วย  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล คณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ในฐานะประธานคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) ได้จัดการประชุม ABC ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบทางไกล โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาการสำคัญในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก อียู และในกรอบอาเซียน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรปภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิกของอียูด้วย […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้สัมภาษณ์รายการออนไลน์ Spokesman Live ของกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้ให้สัมภาษณ์รายการออนไลน์ Spokesman Live ดำเนินการโดยนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตในกาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป เบลเยียม และลักเซมเบิร์ก รวมถึงบทบาทของกระทรวงฯ และสำนักงานในต่างประเทศในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว (European Green […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Tomasz Piotr Poreba สมาชิกสภายุโรปของโปแลนด์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบกับนาย  Tomasz Piotr Poreba สมาชิกสภายุโรปจากโปแลนด์ และรองประธานกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป ณ อาคารสภายุโรป กรุงบรัสเซลส์ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป และไทยกับโปแลนด์โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุน และการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนตามแนวทางของ European Green Deal และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาด้านการค้าประจำปีของคณะกรรมาธิการรัฐสภา European Free Trade Association EFTA

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาด้านการค้าประจำปีของคณะกรรมาธิการรัฐสภา EFTA ณที่ทำการของ EFTA โดยย้ำโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับ 4 ประเทศสมาชิก EFTA ได้แก่ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งคาดว่าจะได้ฟื้นการเจรจาความตกลง FTA ระหว่างกันในเร็วๆ […]
ไทย