เดือน มกราคม 2018

2 มกราคม 2018 : ชดเชยวันปีใหม่
3 มกราคม 2018 : ชดเชยวันปีใหม่

เดือน กุมภาพันธ์ 2018

13 กุมภาพันธ์ 2018 : ชดเชยวันมาฆบูชา
ไทย