เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ Brussels Holiday Fair ประจำปี ค.ศ. 2023 และเยี่ยมชมคูหา Amazing Thailand

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เยี่ยมชมคูหา Amazing Thailand ในงานนิทรรศการ Brussels Holiday Fair ประจำปี 2023 ณ ศูนย์ประชุม Brussels Expo กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ววัน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อุปทูต เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม […]

คณะสงฆ์วัดไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม และราชรัฐลักเซมเบิร์ก ได้นำอุปทูตและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ทีมประเทศไทยในกรุงบรัสเซลส์ และพสกนิกรไทยร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อทรงหายจากพระอาการประชวร

เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะสงฆ์วัดไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม ได้แก่ วัดไทยธรรมารามเมือง Waterloo วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen และวัดไทยในราชรัฐลักเซมเบิร์ก ได้แก่ วัดพุทธาราม ได้นำอุปทูต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ทีมประเทศไทยในกรุงบรัสเซลส์ และพสกนิกรไทย ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เป็นพิเศษ ณ วัดไทยธรรมาราม […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  ได้เป็นประธานในพิธีพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศในกรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม Steigenberger Wiltcher’s กรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสนี้ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงบรัสเซลส์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต เข้าร่วมด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ บรัสเซลส์ จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงบรัสเซลส์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะ Department of Oral Health Services มหาวิทยาลัย KU Leuven ของเบลเยียม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะ Department of Oral Health Services มหาวิทยาลัย KU Leuven ของเบลเยียม โดยมีศาสตราจารย์ ดร. […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจัดกิจกรรม ASEAN Bike Ride และ ASEAN Family Day

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน จัดกิจกรรมสังสรรค์ ASEAN Bike Ride และ ASEAN Family Day โดยมีเอกอัครราชทูต ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป รวมถึงนาย Gunnar Wiegand, Managing Director ด้านเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป […]
ไทย