สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย เข้าร่วมลงนามถวายพระพร […]

การประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-27 เม.ย. 2566 ณ กรุงบรัสเซลส์

การประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3  ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2566 ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนาย Joost Korte ปลัดกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคม คณะกรรมาธิการยุโรป เป็นประธานร่วม ทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรมรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้บริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Chris Humphrey ผู้อำนวยการใหญ่ และนาย Noel Clehane กรรมการบริหาร สภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) ณ สถานเอกอัครราชทูต และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญไทย-EU เรื่อง Carbon pricing and CBAM ในรูปแบบไฮบริด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญไทย-EU เรื่อง Carbon pricing and Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ในรูปแบบไฮบริด โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญฝ่าย EU ได้แก่ นาย Jos Delbeke อดีต Director-General […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานและข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ร่วมงานสงกรานต์ ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญวันสงกรานต์ ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยียม โดยมีพระราชวิสุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนี้ มีข้าราชการทีมประเทศ และชุมชนชาวไทยเบลเยียมกว่า 300 คน เข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และภริยาได้ร่วมกับชุมชนไทยทำบุญตักบาตร […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เข้าพบสำนักงานกลางด้านความเสี่ยงในการทำงาน (Federal Agency for Occupation Risks – Fedris) ของเบลเยียม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีศาสตราจารย์นายแพทย์ภานุพันธ์ ทรงเจริญ กรรมการกองทุนเงินทดแทน เป็นหัวคณะ ได้เข้าพบผู้บิรหารสำนักงานกลางด้านความเสี่ยงในการทำงาน (Federal Agency for Occupation Risk – Fedris) ของเบลเยียม ณ อาคารที่ทำการ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Matthew Baldwin รองปลัดกระทรวงพลังงานของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Matthew Baldwin รองปลัดกระทรวงพลังงานของสหภาพยุโรป โดยนาย Baldwin แสดงความยินดีที่ไทยกับ EU ประกาศรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งสร้างพลวัตให้กับความสัมพันธ์ไทย-EU และจะช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในทุกสาขา รวมถึงพลังงานหมุนเวียน […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เดินทางไปเมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) ในการเข้าพบบุคคลสำคัญของรัฐสภายุโรป

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เดินทางไปเมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) ซึ่งมีเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียเป็นประธาน เพื่อเข้าพบหารือกับบุคคลสำคัญของรัฐสภายุโรป รวมถึงนาง Heidi Hautala รองประธานรัฐสภายุโรป รับประทานอาหารกลางวัน (working […]
ไทย