April 17, 2019

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยเข้าร่วมงานสงกรานต์จัดโดยสมาคม Thaismiles vzw

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยเข้าร่วมงานสงกรานต์จัดโดยสมาคม Thaismiles vzw นำโดยนาย Benny Mareel ประธานสมาคมฯ ที่เมือง Roeselare โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยตลาดสินค้าไทย อาหารไทย การแสดงดนตรี และการจับฉลากเพื่อลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินจากการบินไทย ทั้งนี้ สมาคมฯ จะนำรายได้จากกิจกรรมครั้งนี้บริจาคให้กับโครงการพัฒนาชุมชนและเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในประเทศไทย       […]
April 13, 2019

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะนาย Jean-Christophe Belliard

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Jean-Christophe Belliard รองปลัดด้านกิจการการเมืองของสหภาพยุโรป ก่อนหน้าที่นาย Belliard จะเยือนภูมิภาคเอเชียในช่วงเดือนเมษายนนี้โดยรวมถึงประเทศไทยซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนด้วย  
April 11, 2019

งานสัมมนา Thai-Belgian Business Forum ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานสัมมนา Thai-Belgian Business Forum ครั้งที่ 6 “Thailand: ASEAN’s Unbeatable Hub” ที่ House of the Capital Region (BIP) […]
April 10, 2019

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการในหัวข้อความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะนักวิชาการไทย อาเซียนและยุโรป นำโดย ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร. ณัฐนันท์ คุณมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในยุโรปและอาเซียน เช่น มหาวิทยาลัย Wuppertal […]
April 9, 2019

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพจัดการหารือระหว่างคณะผู้แทน EEC กับแวดวงธุรกิจลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันระหว่างคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) กับหอการค้าลักเซมเบิร์กเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก โดยมีผู้แทนจากแวดวงธุรกิจชั้นแนวหน้าของทั้งอียูและลักเซมเบิร์กเข้าร่วมคับคั่ง อาทิ  European Investment Fund, Samarang Asset Management S.A., Jan de […]
April 5, 2019

เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมงาน ASEAN Trade and Investment Forum

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเสวนากับเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในงาน ASEAN Trade and Investment Forum ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Making ASEAN Economic Community a Global Destination” โดยนอกจากการเสวนาดังกล่าว […]
April 2, 2019

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ ประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 6-16 มีนาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรขึ้น ณ คูหาเลือกตั้ง 3 แห่งในประเทศเบลเยียม ได้แก่ 1) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 2) วัดไทยธรรมาราม ณ เมืองวอเตอร์ลู 3) วัดธัมมปทีป ณ เมืองเมเชเล่น และอีก 1 […]
April 2, 2019

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะ นาย João Aguiar Machado Director-General ด้านกิจการทางทะเลและประมงของคณะกรรมาธิการยุโรป (DG Mare)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย João Aguiar Machado Director-General ด้านกิจการทางทะเลและประมง ณ สำนักงานใหญ่คณะกรรมาธิการยุโรป ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมาธิการยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DG MARE ที่ประกาศผลการพิจารณาปลดใบเหลืองที่ออกให้กับประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาการทำประมงโดยผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม […]
March 26, 2019

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานสัมมนา ASEAN-EU Relations: Advancing Partnership for Innovation and Sustainability

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา ASEAN-EU Relations: Advancing Partnership for Innovation and Sustainability ซึ่งจัดโดย ASEAN Brussels Committee (ABC)(กลุ่มเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์) ร่วมกับสถาบัน European Institute […]
ไทย