August 19, 2019

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย คู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชนชาวไทยเข้าร่วมพิธีซึ่งประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการเก็บกวาดพื้นที่ในบริเวณสถานเอกอัครราชทูตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ระหว่างวันที่ […]
July 30, 2019

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดธัมมปทีป ประเทศเบลเยียม โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และคู่สมรส และประชาชนชาวไทยและคู่สมรสในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีซึ่งประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศล ในช่วงเช้า เอกอัครราชทูตฯ นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และคู่สมรส และประชาชนชาวไทยและคู่สมรสในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียง ทำบุญตักบาตร […]
July 26, 2019

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าเยี่ยมคารวะสมาชิกสภายุโรป

เมื่อวันที่ 23 และ 25 กรกฎาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Fabio Castaldo (ไม่สังกัดกลุ่มการเมืองใด/ชาวอิตาลี) รองประธานสภายุโรป นาย Witold Waszczykowski (กลุ่ม ECR/ชาวโปแลนด์) รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (AFET) และนาย Reinhard Butikofer (กลุ่ม Greens/EFA/ชาวเยอรมัน) […]
July 11, 2019

Public Auction of Durable Articles on 18 July 2019

July 3, 2019

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทูตในกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทูตในกรุงบรัสเซลส์ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยได้เชิญนาย Tamas Ivan Kovacs เอกอัครราชทูตฮังการีประจำเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก และนาย Jean Ries กงสุลกิตติมศักดิ์ฮังการีประจำลักเซมเบิร์ก ร่วมให้ข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรป และ […]
July 1, 2019

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานเทศกาลไทยที่เมือง Laakdal

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 นายรุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยที่เมือง Laakdal ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในปีนี้ จัดโดยนาย  Tonny Luyten และนาย Sjobbe Schellens นักธุรกิจชาวเบลเยียมที่ชื่นชอบประเทศไทยร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมไทยแห่งฟลานเดอร์ (Thaivlac) โดยมีนาง Gerda Broeckx เทศมนตรีเมือง Laakdal […]
June 24, 2019

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานความร่วมมือด้านการพัฒนาในงาน European Development Days 2019

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency – TICA) ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงาน European Development Days 2019 (EDD 2019) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุม Tour & Taxis […]
June 23, 2019

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานเทศกาลไทยที่เมือง Wevelgem

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายรุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเทศกาลไทยที่เมือง Wevelgem จัดโดยสมาคม Thaise Vrienden Wevelgem (เพื่อนไทย Wevelgem) โดยมีนาย Jan Seynhaeve นายกเทศมนตรีเมือง Wevelgem เข้าร่วมงานด้วย ภายในงานมีการออกร้านอาหารและสินค้าไทย […]
June 18, 2019

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำจัดโดยท่านบารอน Baron Jacques Brotchi ประธานวุฒิสภาเบลเยียมและภริยา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562  นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ จัดโดยท่านบารอน Baron Jacques Brotchi ประธานวุฒิสภาเบลเยียมและภริยานาง Rachel Brotchi ณ สำนักงานประธานวุฒิสภาเบลเยียม ท่านเอกอัครราชทูตมีโอกาสทักทายและพูดคุยกับ ฯพณฯ Louis Michel อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเบลเยียมและอดีตกรรมาธิการด้านการพัฒนาและการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม  (Development and […]
ไทย