คนไทยในต่างประเทศลงคะแนนเลือกตั้งได้

        

ภาพงานเทศกาลไทย Essence of Thailand ครั้งที่ 12

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานเทศกาลไทย Essence of Thailand ครั้งที่ 12 ณ Place du Mon (Stockel) กรุงบรัสเซลส์  โดยในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติจากนาย Benoît Cerexhe นายกเทศมนตรีของ Woluwe-Saint-Pierre […]

Garden Party: A Thai experience

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การประกอบอาหารไทย ภายใต้ชื่อ Garden Party: A Thai Experience ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการเบลเยียม สหภาพยุโรป ภาคเอกชนเบลเยียม สื่อมวลชนและ Friends of Thailand  ในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงสาธิตการทำอาหาร ศิลปะการตกแต่งอาหารไทย ให้เป็นไปตามต้นตำรับไทยที่แท้จริง […]

รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดทำโดยสำนักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ   – ประจำวันที่ 8 กันยายน 2560   หัวข้อโดยสรุปมีดังนี้  การเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” สถาบันการศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศ การวางรากฐานประเทศด้านโครงร้างสู่ “เศรษฐกิิจ 4.0” การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมโลก การดำเนินการปฏิรูปประเทศ กรุณาคลิกเพื่อชมรายการ http://www.thaigov.go.th/vdo/contents/views/978   – ประจำวันที่ 15 กันยายน […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ และกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก ในโอกาสเดียวกัน ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้บริการกงสุลสัญจร แก่ประชาชนไทยในลักเซมเบิร์กและพื้นที่ใกล้เคียง  

Enchanting Thai Evening

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  ได้จัดงาน Enchanting Thai Evening ณ โรงแรม Le Plaza กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งงานเลี้ยงรับรองส่งเสริมอาหารไทย พื่อส่งเสริมโครงการครัวไทย และงานแสดงคอนเสิร์ตเปียโน โดยนายณัฐ ยนตรรักษ์ นักเปียโนชาวไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการรำลึกถึงการเสด็จประพาสยุโรปครบ 120 ปี ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว […]

นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Marc Pecsteen, Chief of Cabinet ของนาย Didier Reynders รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เบลเยียม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Marc Pecsteen, Chief of Cabinet ของนาย Didier Reynders รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เบลเยียม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เบลเยียม

นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิป แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ณ พระราชวังแห่งกรุงบรัสเซลส์ เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2559 นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดี ฟีลิป แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ณ พระราชวังแห่งกรุงบรัสเซลส์ เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียม (ภาพประกอบจากสำนักพระราชวังเบลเยียม)

งาน Essence of Thailand ครั้้งที่ 10

งาน Essence of Thailand ครั้งที่ 10 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย หรือ Essence of Thailand เป็นครั้งที่ 10 ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณลาน Place […]
ไทย