Damaged Goods for Sale

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ และกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก ในโอกาสเดียวกัน ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้บริการกงสุลสัญจร แก่ประชาชนไทยในลักเซมเบิร์กและพื้นที่ใกล้เคียง  

นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต เปิดโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทย ครั้งที่ 4

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทย ครั้งที่ 4 ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม ระหว่างวันที่ 21 – 28 สิงหาคม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม และวัดไทยธรรมาราม เบลเยียม ซึ่งโครงการในปีนี้ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ ณ วัดธัมมปทีป

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558 นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อัครราชทูตได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมปทีป   นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมเป็นในพิธีรดน้ำดำหัว และกล่าวอวยพรและชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยในปัจจุบันด้วย     […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ ณ วัดไทยธรรมาราม

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558 นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ วัดไทยธรรมาราม   นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อัครราชทูต ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดความสามารถหนูน้อยนางสงกรานต์ด้วย             

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ วัดธัมมปทีป เมืองแมคเคอเลิ่น

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 สถานเอกอัครราชชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ วัดธัมมปทีป เมืองแมคเคอเลิ่น โดยมีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน โดยงานในช่วงเช้า เป็นพิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้มีพระสงฆ์ไทยจากทั่วประเทศเบลเยียมเข้าร่วม […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานวันพ่อ ณ วัดไทยธรรมาราม

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 นายนพปฎล คุณวิบูลย์เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยนางอัญชุลี คุณวิบูลย์ ภริยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานวันพ่อ 2557 ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดไทยธรรมาราม โดยในงานมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2557 กิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อ การนั่งสมาธิเจริญภาวนา และการแสดงจากคณะนางรำด้วย

พิธีทอดกฐิน ณ เมือง Larochette ประเทศลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 นางอรุณรุง โพธิ์ทอง ฮัมฟรียส์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เป็นประธานในงานกฐินของวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก ณ ศูนย์วัฒนธรรม เมือง Larochette ประเทศลักเซมเบิร์ก
ไทย