เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ได้เข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 23 ปี การก่อตั้งวัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ได้เข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 23 ปี การก่อตั้งวัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo โดยมีพระราชวิสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ มีนักบวชคาทอลิก ชุมชนชาวไทยจากกลุ่มประเทศเบเนลักซ์และชาวเบลเยียมเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ภายในงานมีการจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ สวดมนต์ ฟังธรรม และกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน  

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมสนับสนุนพิธีเปิดเทศกาลไทยในเมือง Vilvoorde

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเปิดงานเทศกาลไทย “Essence of Thailand” ณ เมือง Vilvoorde ประเทศเบลเยียม พร้อมกับนาย Hans Bonte นายกเทศมนตรีเมือง Vilvoorde สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับบริษัท UniTrips จัดเทศกาลไทยเป็นครั้งแรกที่สวนสาธารณะ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปได้ต้อนรับนาย Mark Gitenstein เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหภาพยุโรปที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดและสถานการณ์ความขัดแย้งในโลก ทั้งนี้ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ รวมถึงการฟื้นฟูและโลกยุคหลังโควิด-19 ที่ยั่งยืนและสมดุล การเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นตัวของห่วงโซ่อุปทานโลกในเอเชีย-แปซิฟิก โดยประเทศไทยมุ่งมั่นต่อการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อผลสำเร็จของการประชุม และส่งต่อให้กับสหรัฐฯ และในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีหน้า

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยให้กับสมาชิกสภายุโรป

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปได้จัดกิจกรรม “Thai day for MEPs” ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกับสมาชิกสภายุโรปและทีมงาน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทย และการนำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะการเปิดประเทศหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหภาพยุโรปรวมถึงความคืบหน้าในการจัดทำความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้างกับสมาชิกสภายุโรปและทีมงานในบรรยากาศที่เป็นกันเองและไม่เป็นทางการ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Heidi Hautala รองประธานสภายุโรป

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบกับนาง Heidi Hautala รองประธานสภายุโรปชาวฟินแลนด์ และสมาชิกกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป ณ อาคารสภายุโรป กรุงบรัสเซลส์ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป โดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของ European Green Deal และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวของไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen โดยเป็นประธานฝ่ายฆาราวาสจุดธูปเทียนในพิธี มีพระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกฺกเมธี เจ้าอาวาสวัดธัมมปทีป เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ สวดมนต์ และฟังธรรม รวมถึงการออกร้านค้าอาหารไทย มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมราว […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้แทนองค์กร Fund Isaan

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับผู้แทนองค์กร Fund Isaan ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นในปี 2551 เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในภาคอีสานโดยได้รับการสนับสนุนด้านทุนและการบริหารจัดการโดยมูลนิธิ King Baudouin จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นาย Rony Wuytjens ประธานและผู้ก่อตั้งองค์กร และนาย Jocelyn Timmermans […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมสัมมนาธุรกิจไทย-เบลเยียมจัดโดยบริษัทกฎหมาย Sukhothai Law Firm

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจไทย-เบลเยียม ซึ่งจัดโดยบริษัทกฎหมาย Sukhothai Law Firm ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ประกอบการต่างประเทศที่สนใจไปลงทุน/ดำเนินธุรกิจในไทย ณ โรงแรม Tangla ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงานและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และการพัฒนาเขตอีอีซี […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Terhi Hakala ผู้แทนพิเศษของสหภาพยุโรปด้านเอเชียกลาง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Terhi Hakala ผู้แทนพิเศษของสหภาพยุโรปด้านเอเชียกลาง (Special Representative for Central Asia) โดยผู้แทนพิเศษได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของตนที่ครอบคลุม 5 ประเทศ ได้แก่ อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน คีร์กีซสถาน คาซัคสถาน […]
ไทย