Tourist visa

Tourist Visa with a single entry (TR) From 22 November 2021 onwards, Belgian and Luxembourgish residents wishing to request a Thai visa must apply for their […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้แทนสมาคมคนไทยในเบลเยียม “ไทยแฟลก”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับผู้แทนสมาคมคนไทยในเบลเยียม “ไทยแฟลก” ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนางจันทนา ศีลศร ที่ปรึกษาและกงสุล เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หรือเกี่ยวกับกิจกรรม/ แนวทางการช่วยเหลือชุมชยชาวไทยที่อาศัยในเบลเยียม และในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้มอบเงินสนับสนุนมูลค่าประมาณ 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจของไทยแฟลกด้วย  

โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แบบท่องเที่ยงเชื่อมโยง (7+7)

โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แบบท่องเที่ยงเชื่อมโยง (7+7) /Phuket Sandbox Extension (7+7) คืออะไร? โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วสามารถเดินทางเข้าภูเก็ตและพื้นที่อื่น ๆ ที่กำหนดได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว​ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง โดยผู้เดินทางที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียมจะต้องแสดง EU Digital Covid Certificate  เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับผู้ปกครองสามารถร่วมเดินทางได้แม้ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยจะต้องแนบสูติบัตรเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (เด็กที่เดินทางลำพังแต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ทั้งนี้ […]

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญชวนคนไทยในราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และราชรัฐลักเซมเบิร์ก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ตั้งแต่วันนี้ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒   […]

ประกาศการให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562

ไทย