วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ / H.M. King Bhumibol Adulyadej the Great’s Birthday / Thai National Day / Father’s Day

ไทย