วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ – H.M. Queen Sirikit the Queen Mother’s Birthday/ Mother’s Day

ไทย