ข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Online “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้!” EP.3 ยุทธศาสตร์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm-to-Fork Strategy)

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Online “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้!” EP.3 ยุทธศาสตร์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm-to-Fork Strategy) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่มาตรการทางการค้าของ EU ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook live […]

หอการค้า BeLuThai – สะพานเชื่อมการค้าระหว่างไทยกับเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก รวมถึงสหภาพยุโรป (อียู) และประเทศสมาชิก มีความใกล้ชิดเป็นเวลากว่า 100 ปี ซึ่งไม่เพียงครอบคลุมด้านการติดต่อในระดับผู้นำประเทศต่าง ๆ ของยุโรปและไทย หากยังรวมถึงปฏิสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนที่มีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่อง และการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนที่ทั้งคนไทยและชาวยุโรปต่างก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันตลอดมา ทีมงาน ThaiEurope.net ได้มีโอกาสนั่งคุยกับนาย Philip Coates ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก-ไทย (BeLuThai) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ BeLuThai ในประเทศไทย ตลอดจนมุมมองถึงความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (ease of doing […]

ขอเรียนเชิญผู้ทีี่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ แนะนำโครงการ Horizon Europe ของสหภาพยุโรป ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ขอเรียนเชิญผู้ทีี่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ แนะนำโครงการ Horizon Europe จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลถึงแหล่งทุนวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Horizon Europe ของสหภาพยุโรปที่มีงบประมาณกว่า 1 แสนล้านยูโร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผ่าน Zoom Meeting เวลา 14.00-16.00 น. (ประเทศไทย) หรือ 9.00-11.00 น. […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกของเบลเยียม โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด Liège Namur Luxembourg Limburg และพื้นที่ใกล้เคียง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกของเบลเยียม โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด Liège Namur Luxembourg Limburg และพื้นที่ใกล้เคียง สถานเอกอัครราชทูต ฯ ขอให้พี่น้องชุมชนชาวไทยในพื้นที่ดังกล่าวติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัว หากท่านใดต้องการความช่วยเหลือหรือมีเหตุฉุกเฉิน สามารถโทรติดต่อได้ที่ – เบอร์ 1722 (สำหรับความช่วยเหลือทั่วไปที่ไม่อันตรายถึงชีวิต) – เบอร์ 112 (สำหรับอันตรายร้ายแรงทุกรูปแบบ) – เบอร์ 0470859667 […]

ผักไทย Made in Belgium

“ทิพย์สวนผัก” จากสวนสตรอว์เบอร์รี่ สู่สวนผักไทยในเบลเยียม ผู้แทนจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชม “ทิพย์สวนผัก” ที่เมือง Oud-Turnhout เบลเยียม โดยมีคุณพรทิพย์ ศรีวิเศษ (คุณทิพย์) เจ้าของสวนผัก เป็นผู้นำชมบริเวณส่วนต่าง ๆ ของโรงเรือนบนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่นี้ ซึ่งคุณทิพย์ได้แบ่งปันประสบการณ์การปลูกผักไทยในเบลเยียมด้วยความภาคภูมิใจ เริ่มจากการปลูกพืชผักไทยเพื่อรับประทานเอง เหลือก็แบ่งให้เพื่อนบ้าง จนปัจจุบันได้ขยายพื้นที่การเพาะปลูกจนกลายเป็นธุรกิจครอบครัวที่ได้รับความสนใจทั้งจากชุมชนไทยในยุโรป และชาวยุโรปเองที่หันมาสนใจพืชผักสมุนไพรไทย มีลูกค้าขับรถมาซื้อผักถึงสวนคุณทิพย์ทั้งจากในเบลเยียมเอง […]

ผลการจัดอันดับของ IMD ประจำปี 2564 ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 28 จากจำนวน 64 ประเทศ ดีขึ้น 1 อันดับจากปี 2563

ในปี 2564 International Institute for Management Development (IMD) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของเขตเศรษฐกิจทั่วโลก จำนวน 63 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 334 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) 2) ประสิทธิภาพภาครัฐ (Government […]
ไทย