ข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ

How Thailand turned the tide on COVID-19

The fear was palpable. The predictions were dire. In early January, Thailand detected the first case outside China of a new, highly transmissible and deadly coronavirus […]

องค์การอนามัยโลกแชร์คลิปชื่นชมประสิทธิภาพของไทยในการรับมือโควิด-19

องค์การอนามัยโลกแชร์คลิปชื่นชมประสิทธิภาพของไทยในการรับมือโควิด-19 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งความเชี่ยวชาญของไทยที่พัฒนาจากการรับมือกับโรคระบาดตั้งแต่อดีต และบทบาทสำคัญของประชาชนในการตัดห่วงโซ่การแพร่ระบาด การระบาดในระดับชุมชนในประเทศไทยนั้นได้นำการรับมือแบบบูรณาการภาคสังคมมาใช้ ตลอดจนมีมาตรการที่หลากหลายในการจำกัดวงแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งรวมถึงการตรวจหาเชื้อในวงกว้าง การติดตามผู้สัมผัสเชื้อ การสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอกับประชาชนทั่วไป และการขับเคลื่อนบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ วิดีทัศน์นี้จะบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยในการรับมือต่อสถานการณ์ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.who.int/covid-19

Thailand Makes Strides in Animal Welfare Amidst a Pandemic

BANGKOK, Sept. 9, 2020 /PRNewswire/ — Thailand, as a country that does not tolerate animal abuse, gives precedence to solutions and facilitations to address the controversies relating to the […]

Thailand Strong

In an age of disruption, no disrupter has been greater than Covid-19. The coronavirus’s toll on human health is undeniable. But business has also been hit […]

THAILAND: Advancing into the Future

Click on the picture to be redirected to  Thailand Advancing into the Future website

Thailand’s Economic Front in Fighting COVID-19

Thailand has performed well in containing the COVID-19 outbreak and mitigating its impact. Since 27 April 2020, the number of new COVID-19 cases has increased only […]
ไทย