กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปลูกดอกไม้ ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาที่ ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ นำทีมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในเบลเยียมร่วมกันทำความสะอาดลานวัด และปลูกดอกไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   

กิจกรรมจิตอาสาภาคใต้

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 ค่ายอิงคยุทธบริหาร นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับคณะทำงานฯ ที่ 2 ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานที่ เตรียมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนิกรชนาราม (วัดหัวตลาด) ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

กิจกรรมจิตอาสาภาคอีสาน

กิจกรรมจิตอาสาภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 310 สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 310 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย , ทหารจิตอาสาภัยพิบัติ พร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือ นางธณวรรณ โพธิ์แก้ว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 150/31 หมู่ที่ […]

กิจกรรมจิตอาสาภาคกลาง

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกมอบหมายให้นายณเดชน์ พรหมจินดา ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านานำกำลังพลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลอาษา พร้อมใจกันทำความสะอาดบริเวณวัดกุฎีเตี้ย โดยการปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ และถอนหญ้ากำจัดวัชพืช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม : จำนวน 50 คน  

จิตอาสาพระราชทาน

  “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนนับตั้งแต่ปี 2560 นั้น ปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และขยายผลครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนชาวไทยอาศัยอยู่ในที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดความปลื้มปิติทั้งแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการจิตอาสาพระราชทานอย่างทั่วหน้านั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังความประทับใจบางส่วนจากประชาชนที่ได้รับประโยชน์/เข้าร่วมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 […]
ไทย