กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดลานวัด

ตลอดช่วงปี 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ นำทีมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยและครอบครัว จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ด้วยการเก็บกวาดพื้นที่ในบริเวณวัด ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม และวัดธัมมปทีป เมืองเมคเคอเลิน ประเทศเบลเยียม  

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยนำโดยนางศิริลักษณ์ นิยม อัครราชทูต เข้าพบนาง Cynthia Simpson ประธานองค์กร Solidarité Grands Froids (SGF) เพื่อมอบของบริจาคจากกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ซึ่งพี่น้องชาวไทยในเบลเยียมได้นำมามอบผ่านจุดรับของบริจาค ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม และวัดธัมมปทีป […]
ไทย