การเสด็จฯ เยือนไทยของเจ้าชายฟีลิปฯ มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2556

  เจ้าชายฟีลิปฯ เสด็จฯ เยือนไทย ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2556 (economic mission) พร้อมด้วยนักธุรกิจชาวเบลเยียมประมาณ 170 คน  จาก 105 บริษัท  และผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลกลางและรัฐบาลภูมิภาคของเบลเยียม ได้แก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีของภูมิภาคฟลานเดอร์ส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ       วิสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม การค้าต่างประเทศ และนวัตกรรมแห่งภูมิภาควัลลูน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การจ้างงาน การวิจัยวิทยาศาสตร์และการค้าต่างประเทศของภูมิภาคบรัสเซลส์ […]
ไทย