กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานความร่วมมือด้านการพัฒนาในงาน European Development Days 2019

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency – TICA) ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงาน European Development Days 2019 (EDD 2019) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุม Tour & Taxis […]
ไทย