เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Florika Fink-Hooijer ปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Florika Fink-Hooijer ปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมของไทยเกี่ยวกับกฎหมาย Deforestation-free products ของ EU รวมทั้งการเพิ่มพูนความร่วมมือในประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้กรอบ Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework ประเด็นเศรษฐกิจหมุนเวียน และการเจรจาความตกลงพลาสติกโลกซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปลายปี 2565 […]
ไทย