สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจฯ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจ จาก สอท. / สกญ. / คผท. / สนง. ทั่วยุโรป หรือ Workshop on “EU Update 2013” โดยเอกอัครราชทูต อภิชาติ […]
ไทย