วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม
เจ้าอาวาส: พระราชวิสุทธิวิเทศ
ที่ตั้ง: 71, Chaussee de Louvain, 1410 Waterloo โทร. +32 2 385.28.55/
https://www.facebook.com/WatThaiDhammaram/

วัดพุทธาราม เบลเยียม
เจ้าอาวาส: พระมหาชินวงศ์ จารุวังโส
ที่ตั้ง: 90, Gentstraat, 9111 Belsele Sint-Niklaas
โทร. +32 3 296.27.71
https://www.facebook.com/buddha.bel

อีเมล์  buddha_bel@hotmail.com

วัดธัมมปทีป เบลเยียม
เจ้าอาวาส: พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกกเมธี
ที่ตั้ง: Willendriesstraat 7b, 2812 Muizen (Mechelen) โทร. 015/29.00.99
www.watdhammapateep.be

วัดพระธรรมกายเบลเยียม
เจ้าอาวาส: พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ.
ที่ตั้ง: Ronkenburgstraat 25, 9340 Lede, Aalst
โทร. 0486 25 85 67/ 0487 75 77 08 (พระมหากิมยงค์ จันทสุวัณโณ)
https://www.facebook.com/watbnl072/

อีเมล์ neti_boedinsak@hotmail.com

วัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก
เจ้าอาวาส: พระมหาวิเชียร วชิรปัญโญ
ที่ตั้ง: 40 Demy Schlechter 2521 Bonnevoie Luxembourg
โทร. + (352) 621 710 785
https://www.facebook.com/watthai.luxembourg

 

ไทย