ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 13 (13th Essence of Thailand) ที่ Place Dumonplein, Stockel ในวันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 10.00-20.00 น.

                 

ไทย