ปฎิทินกิจกรรม

July 20, 2018

ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดไทยธรรมาราม วอเตอร์ลู

March 6, 2018

งานเทศกาลไทย ณ เมืองอันตเวิร์ป (ATWA 2018) ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองอันตเวิร์ป ร่วมกับเมืองอันตเวิร์ป กำหนดจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองอันตเวิร์ป Amazing Thai Weekend in Antwerp 2018 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 ที่จตุรัส Groenplaats (เวลา 10.00 – […]
ไทย