TOURIST VISA

Belgen die voor toeristische doeleinden naar Thailand reizen, mogen het land binnen zonder visum, op voorwaarde dat ze maximum 30 dagen blijven en een retour-vliegtuigticket kunnen voorleggen. Ze hebben een internationale reispas nodig die nog tenminste 6 maanden geldig is.
Belgische toeristen die langer wensen te blijven dan 30 dagen, moeten een toeristenvisum aanvragen op de Ambassade of op een Thais Consulaat.
De Koninklijke Thaise Ambassade kondigt aan dat vanaf 13 november 2015, de Koninklijke Thaise Regering een nieuwe regelgeving voor toeristenvisums zal invoeren, dit met het oog op het bevorderen van toerisme naar Thailand. De volgende types van toeristenvisums zullen beschikbaar zijn voor alle buitenlanders:
1.Single Entry Tourist Visa, geldig voor een periode van 3 maanden, voor een verblijf van 60 dagen, aan de prijs van 30 Euro: en
2.Multiple Entry Tourist Visa (METV), geldig voor een periode van 6 maanden, voor een verblijf van 60 dagen per entry, aan de prijs van 150 Euro.

Aanvragers voor de hierboven vermelde visums zijn verzocht om volgende documenten voor te leggen (PER persoon) ter consideratie van de Ambassade:
- 2 pasfotos in kleur (3,5 x 4,5 cm), niet ouder dan 6 maanden
- 1 kopie van uw Belgische of Luxemburgse identiteits- of verblijfskaart
- Uw reispas die nog minstens 6 maanden geldig is
- 1 kopie van de reservatie van de vliegtuigtickets in en uit Thailand (tenminste voor de eerste entry van uw METV)
- 1 kopie van een hotelreservatie OF een uitnodigingsbrief/mail van een persoon in Thailand met zijn/haar volledig adres + 1 kopie van zijn/haar identiteitskaart (Bevestiging voor minstens de helft van uw verblijf!)
- 1 kopie van de bankafschriften van de laatste 6 maanden met een minimum bedrag van 600 Euro (Single Entry Tourist Visa) of 6.000 Euro (voor de Multiple Entry Tourist Visa)
- 1 aanvraagformulier volledig ingevuld
- Indien u werkloos bent → Een bewijs van inkomen (kopie van een document van werkloosheidsuitkering,...)
- Bedrag contant te betalen
Aanvragers jonger dan 18 jaar zijn verzocht om de volgende extra documenten voor te leggen (PER persoon):
- 1 kopie van de identiteitskaart van BEIDE ouders
- 1 kopie van de geboorteakte
- BEIDE ouders moeten het aanvraagformulier voor het kind ondertekenen
* - Visum for bepaalde landen:
Burgers van een van de volgende landen zijn verzocht extra documenten mee te brengen om een toeristenvisum aan te vragen
Afganistan**
Guinea
Pakistan
Algeria
India
Palestine
Bangladesh
Iran
Republic of Congo
Cameroon
Iraq**
Sao Tome and Principe
Central African Republic
North Korea**
Sierra Leone
China
Lebanon
Somalia
Democratic Republic of the Congo
Liberia
Sri Lanka
Egypt
Libya
Sudan
Equatorial Guinea
Nepal
Syria
Ghana
Nigeria
Yemen
** - Voor burgers van deze landen kan de Thaise Ambassade geen beslissing nemen betreffend uw aanvraag
- Het dossier wordt doorgestuurd naar het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken ter goedkeuring. Aanvragen moeten daarvoor minstens 4 weken voor het gepland vertrek gebeuren.
- Gelieve GEEN vluchtticket of accomodatie te boeken vóór uw visum is goedgekeurd."

Deze documenten zijn VERPLICHT voor een Visumaanvraag en we zullen uw aanvraag NIET in aanmerking nemen als een of meerdere documenten ontbreken!
DE CONSUL MAG ANDERE DOCUMENTEN VRAGEN INDIEN NOODZAKELIJK

Visumaanvragen zijn van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 12u00 ALLEEN
Visums afhalen is van maandag tot vrijdag van 14u00 tot 15u00 ALLEEN

Samples
wait
FAQ
wait
ไทย